Cecilia Wikström

SOCIALCHEFSDAGARNA 2017: ”Det är jag som är prästen som på nåt förunderligt sätt har blivit utlånad i demokratins tjänst.” Så hälsar EU-parlamentarikern Cecilia Wikström deltagarna på Socialchefsdagarna när hon som avslutningstalare intog scenen. Här kan du läsa sammanfattning och se filmklipp.

Cecilia Wikström, som är bördig från Kalix och pendlar till Bryssel från Uppsala, är alltså präst och liberal (alla foton: frozentime).

– Nu arbetar jag i Europaparlamentet, där jag har hand om revisionen av Dublinförordningen.

Att samordna parlamentets alla 25 utskott är inte det lättaste, särskilt inte med tanke på Brexit och alla dess konsekvenser. Europa är också en kontinent som står under svårt tryck. Men framtiden är möjligheternas tid och Europa möjligheternas kontinent, säger Cecilia Wikström och berättar att hon varje dag går till jobbet och tänker att det är ett förtroende, och något fint att föra detta fina europeiska freds- och frihetsprojektet vidare.

Cecilia frågar om publiken orkar med rövarhistorier, och alla ropar JA! Hon berättar om mötet med en ung utrikesminister från ett europeiskt land ”som på fullt allvar sa att vi kan ta några kristna från Syrien, men inga muslimer och absolut inga svarta”.

– När man äter med fienden måste man ha en mycket lång sked, säger Cecilia målande och säger också att den som inte är med och delar på ansvaret inte heller förbehållslöst kan räkna med att få fördelar och bidrag från unionen. Hon har hållit över 60 samtal med representanter för olika länder och det har blivit både piskor och morötter.

– Säkerhet och trygghet ska vi åstadkomma tillsammans.

En längre artikel från Cecilias föreläsning kan du läsa här. Se också filmklipp (längst ned).