Att skapa effektiva organisationer

SOCIALCHEFSDAGARNA 2020: Chefs- och ledarrollen inom välfärdssektorn är krävande och att skapa effektiva organisationer är en komplex uppgift. I den här föreläsningen hör du vad som är viktigt för att lyckas och vilka trender som påverkar synen på vad som är en effektiv organisation. Föreläsningen berör också chefens tidsanvändning, och hur medarbetarnas drivkrafter går att mobilisera för att svara mot arbetsplatsens uppdrag.

Visionär och transformativ administratör

Som chef förväntas du vara visionär och transformativ samtidigt som du behöver hantera vardagliga problem och många arbetsuppgifter av administrativ karaktär. Dessutom är du beroende av dina medarbetares engagemang och ansvarstagande som inte på ett enkelt sätt kan påverkas genom ledarskapsaktiviteter.

Stefan Tengblad är Sveriges första professor i Human Resource Management. Hans föreläsning handlar om hur det går att få ihop ledarskap, chefskap och medarbetarskap till en välfungerande helhet. Nyckelfaktorer är att tydligt fokusera på arbetsplatsens uppdrag, involvera medarbetarna och samproducera ledarskapet tillsammans med medarbetarna utan att chefen abdikerar från sitt chefskap eller som representant för arbetsgivaren.

Föreläsningen livesänds onsdag.

Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, Centrum för Global HRM, Göteborgs universitet (foto Malin Tengblad).


>>GÅ TILL ANMÄLAN<<

Fler föreläsarpresentationer hittar du här: Föreläsarpresentationer

och vilka seminarier som livesänds respektive förinspelas ser du i den här listan: Seminarieöversikt