Viktiga datum

Slutet av januari Monterbokning öppnar

Början av mars Monterbokning stänger

Mitten av mars Tilldelning av monterplats meddelas löpande, dock senast i mitten av mars. Därefter skickas faktura på förskottshyra. Vid utebliven betalning släpps bokningen och platsen erbjuds till annan utställare.

Början av mars Sista dag för att boka annonsplats i det tryckta programmet (läs mer på sidan Annonsera)

Mitten av mars Sista dag för att lämna annonsoriginal för det tryckta programmet

Början av maj Programmet når mottagarna och deltagaranmälan öppnar på webben

30 september till 2 oktober Socialchefsdagarna 2020 i Göteborg.