Viktiga datum

3 februari Monterbokning öppnar genom att bokningsformuläret mailas till alla som föranmält intresse, samt publiceras här.

10 mars Sista dag för att boka annonsplats i det tryckta programmet (läs mer på sidan Annonsera)

16 mars Sista dag för att lämna annonsoriginal för det tryckta programmet.

18 mars Monterbokning stänger.

Efter 18 mars faktureras monterplatsen (30 dagars betalningsvillkor). Betala denna förskottsfaktura i tid, annars blir bokningen ogiltig och platsen erbjuds till annan utställare. Efter fullgjord betalning blir anmälan bindande, återbetalning vid ev. avbokning görs ej. Monterhyran omfattar grundmöblerad monter.

6 maj Programmet når mottagarna. Deltagaranmälan samt anmälan av monterpersonal öppnar i vårt bokningssystem.

30 september till 2 oktober Socialchefsdagarna 2020 i Göteborg. Monterdelen är öppen de två första dagarna och håller stängt på fredagen.

1 oktober kl 17.00 får packning/rivning av montern starta (efter att deltagarnas föreläsningsprogram är avslutat).

Efter avslutat event faktureras förtäring (från GR) och tilläggsbeställningar till montern (från Svenska Mässan).