Viktiga datum

3 februari Monterbokning öppnar.

10 mars Sista dag för att boka annonsplats i det tryckta programmet

16 mars Sista dag för att lämna annonsoriginal för det tryckta programmet.

Efter 18 mars förskottsfaktureras monterplatsen (30 dagars betalningsvillkor).

26 maj Deltagaranmälan samt anmälan av monterpersonal öppnar i vårt bokningssystem.

Vi hoppas att omkring 30 juni kunna ge besked om Socialchefsdagarna 2020 kommer att kunna genomföras som ett fysiskt event eller ej. Besked kommer dock senast i slutet av augusti (vecka 35).

3 september Anmälningar av monterpersonal/förtäring blir bindande. För avbokningar som görs efter 2 september måste vi tyvärr debitera hela kostnaden. Om vi däremot pga covid-19 tvingas ställa in monterdelen debiteras inte dessa kostnader.

18 september Sista dag att anmäla monterpersonal.

30 september till 2 oktober Socialchefsdagarna 2020 i Göteborg. Monterdelen är öppen de två första dagarna och håller stängt på fredagen.

1 oktober kl 17.00 får packning/rivning av montern starta (efter att deltagarnas föreläsningsprogram är avslutat).

Efter avslutat event faktureras monterpersonalens förtäring (från GR) och tilläggsbeställningar till montern (från Svenska Mässan).