Monterhyra

6 kvm 16 200 kr.
9 kvm 24 200 kr.
12 kvm 32 300 kr.

I monterhyran ingår grundmöblering (wifi, konferensbord, stol). Ytterligare yta debiteras extra. Samma kvadratmeterpris tillämpas oavsett placering i utställnings­området. Detta år tillkommer obligatorisk utställarförsäkring 500 kr per monterplats. Moms 25 procent tillkommer. 

Fakturan för monterhyra skickas efter 18 mars. Betala förskottsfakturan på monterhyran i tid, annars blir bokningen ogiltig och platsen erbjuds till annan utställare. Efter fullgjord betalning är monterbokningen bindande, återbetalning vid ev. avbokning görs ej. Betalningsvillkor 30 dagar netto, moms 25 procent tillkommer.

Förtäring beställs i samband med att monterpersonalen anmäls (6/5–2/9):
Dagsförtäring 350 kr per person och dag
Festmiddag onsdag kväll 800 kr per person
Festmiddag torsdag kväll 900 kr per person.

Fakturan för dagsförtäring och middagar skickas ut efter avslutat event.

Extra utrustning, el eller möbler till montern beställs direkt från Svenska Mässan. Kontaktperson för frågor som gäller beställningar av montermöblering etc: Caroline Bender, Svenska Mässan,
031-708 81 13, caroline.bender@svenskamassan.se.