Storföreläsningar 2021

I listan nedanför finns skriftlig dokumentation från storföreläsningarna. Från några finns också filmklipp.

Letar du efter något som du inte kan hitta? Maila till info@socialchefsdagarna.se. Dit kan du också höra av dig om du har någon annan synpunkt.

Skriftlig dokumentation av seminarier hittar du här.

Bilder och information om bildanvändning hittar du här.

Social justice and health equity

Förinspelad föreläsning med Michael Marmot (endast tillgänglig under två veckor efter eventet).

Sara Öhrvall: Ditt framtida jag – en mänsklig revolution

Digitala verktyg kan göra oss människor starkare, smartare och vänligare. Som en modern version av superhjältar. Sara Öhrvall, digitaliseringsexpert och författare, tror att tekniken kan lösa de stora samhällsutmaningarna. Men för att vi ska lyckas måste vi tänka långsiktigt och knäcka den etiska frågan.

Bob Hansson: Allvarligt talat – livet, hur fan gör man?

Var snälla mot varandra. Gör varandra trygga. Det är bara så vi får till ett bra samarbete. Det menar Bob Hansson, estradpoet, författare och livsfilosof. Han inleder Socialchefsdagarnas andra morgon i Malmö med en stark energi som får publiken att pendla mellan allvar, skratt, medkänsla och eftertanke.

Louise Bringselius och panelen: Att navigera i framtidens socialtjänst

Framtidsspaning av Louise Bringselius: Förebyggande, tillitsbaserat, gränslöst samt utifrån erfarenhet och evidens. Så ska framtidens socialtjänst arbeta, menar organisationsforskaren Louise Bringselius. De goda exemplen, kompetensen, engagemanget och viljan finns närmare oss än vi tror, om vi bara vågar öppna blicken.

Panelsamtal: Anna Burston, Camilla Blomqvist och Per Sandberg från FSS riksstyrelse samt Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef IVO. Samtalsledare Petra West Stenkvist, FSS.

David Sumpter: Kan vi göra världen bättre med hjälp av matematik?

David Sumpter, professor i tillämpad matematik, gav Socialchefsdagarnas publik i Malmö flera räkneexempel på hur vi kan ta rationella beslut, se mönster på hur vi beter oss och förstå hur världen ser ut. Allt med hjälp av matematik. Men i slutänden behöver det alltid vara vi, de tänkande människorna, som fattar besluten – med hjälp av de matematiska modellerna.

Tess Olofsson: Normbrytande ledarskap

Att vara socialchef och fotbollsdomare har många likheter. Stressiga situationer, granskande ögon och snabba beslut som påverkar många. Tess Olofsson är fotbollsdomare på elitnivå, och Sveriges första kvinnliga domare att döma mellan herrlag. Hennes råd för ett gott ledarskap är att vara sig själv, skaffa rätt kunskap, samarbeta, erkänna sina fel och att vända motgångar till medgångar.

Bi Puranen: Sverige och våra värderingar i ett globalt perspektiv

Det är bara genom att verkligen förstå andras värderingar, som vi kan åstadkomma verklig förändring. Det menar Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey. Genom 10.000 intervjuer med migranter i Sverige lyfter de migranternas röst – en röst som sällan blir hörd. Vi behöver förstå vad som sker när olika livsperspektiv möter varandra, för att lyckas med inkludering och integration. Och här har socialtjänsten en viktig roll att spela.