Det inspirerande ledarskapet

Passionen ledde Marit Strindlund till dirigentyrket. Idag är hon chefsdirigent och musikalisk ledare vid Folkoperan, och hon uppmanar Sveriges socialchefer att inte tappa bort fröet till varför de från början valde sitt yrke. I sitt ledarskap vill hon få andra att helhjärtat följa hennes vision för helheten, vilket kräver att man som ledare avsätter tid för individuell reflektion. För har man inte målbilden och visionen tydligt klart för sig – blir det svårt för andra att följa.

Här dirigerar Marit Strindlund Kungliga Filharmonikerna (foto: Jan Olav Wedin).

När Marit Strindlund var 19 år ställdes hon för första gången som dirigent framför en orkester. Hon började trevande men efter bara några minuter hade hon musiken i hela kroppen. Hon var fullständigt fri, men hade samtidigt fullständig kontroll. Och den frälsningsupplevelse som stunden innebar, kom till hennes och andras överraskning att peka ut hennes framtida yrkesbana.

– Det har varit en lång och krokig väg fram till det jobb jag har idag. I Norden är jag den enda kvinnan som är chefsdirigent i ett operahus. Och för att orka med det motstånd man kan möta som ledare, behöver man påminna sig om varför man valde att bli det från första början. För vi placeras sällan i chefspositioner om vi inte har passion, säger Marit. 

Att ge visionen för helheten

En gammaldags bild av ledarskapet är ledaren, längst fram, som pekar med hela handen och talar med myndig stämma. Naturligtvis är medarbetarna beroende av ledaren, men i lika hög grad är ledaren beroende av sina medarbetare.

– Vem är den enda i en ensemble som inte gör musik själv? Det är dirigenten. Det gör att jag som ledare är helt beroende av den här skaran, för att kunna utöva min konstart, mitt uppdrag. Och i alla yrken blir det man ger ut till andra så mycket bättre om man ger det frivilligt, med sitt hjärta. Därför vill jag i mitt ledarskap inspirera andra att själva vilja följa min vision, säger Marit.

Som dirigent är Marit den enda i rummet som har information om helheten. Därför ser hon som sin främsta uppgift att uttrycka visionen för helheten, för hur just det här verket ska klinga. Och för att kunna skaffa sig den visionen krävs tid för reflektion. När hon möter ledare inom andra områden säger samtliga att det är det svåraste, att hitta tiden för reflektion och långsiktiga strategier. Det är så lätt att bli uppslukad av det akuta.

– Men mitt ansvar som ledare är att se till man har den tiden. Jag måste prioritera det, eftersom det är huvuduppgiften. Som ledare behöver jag ha en tydlig målbild på näthinnan, och se till att verksamheten når den. För utan en stark förankring i vår egen vision och utan stark kunskap om den verksamhet vi ska leda, blir vi till tomma kärl som ledare, utan kraft och handlingsutrymme.

Sju redskap för ledare

De främsta redskapen för en dirigent är något som alla ledare har nytta av. Marit tar upp sju redskap: kroppen, rösten, karisman, passionen, planeringen, feedbacken och beteendet utanför arbetsrummet.

– Tänker ni på att ni har er kropp som arbetsredskap? Det är överraskande hur sällan till exempel politiker tänker på hur mycket kroppen kommunicerar. Man kan inte ljuga med sin kropp, för vi läser direkt av varandras signaler. Så använd de kommunikativa verktyg som du har. På samma sätt är det med rösten – den är också ett redskap. Och de allra flesta personers uttrycksyta kan bli större, menar Marit.

Karisman är ett sätt att skapa en stämning i rummet. Och som ledare har man ett ansvar att använda sig av den energin när man står inför en grupp, eller håller en dragning. Eftersom vi omedvetet imiterar varandra, på grund av spegelneuroner, går det att påverka stämningen i rummet åt det håll man vill. På samma sätt kan du få människor att lyssna på dig, om du väljer att ge uttryck för din passion. För vi vill vara nära passionens eld; vi dras till den.

Planering, feedback och beteende utanför arbetsrummet är mer vanliga redskap. Planering är A och O, och i all mänsklig aktivitet spricker också alltid planeringen. När det gäller feedback ger Marit tipset att hellre prata om det man vill att personen ska göra, än om det man inte vill att den ska göra. Ett annat tips är att som ledare se till att gruppen uppnår en konkret förbättring tidigt i processen, då har man fått ett enormt förtroendekapital att förvalta.

– Som ledare är vi också förebilder utanför arbetsrummet, och många läser noga av hur man beter sig. Det handlar om självklara saker som att hälsa på alla jag möter, att behandla alla i organisationen lika, äta lunch med alla och hur jag pratar om andra och om verksamheten. Allt detta påverkar mina medarbetares öppenhet för mig, säger Marit.

Förväntningar och krav som ställs på ledare

 – Att vara ledare kan vara svårt. Det finns en slags förväntan, nästan en gudomlighet hos ledaren. Man tror att ledaren ska komma in och ha alla svar, se alla, ta hand om alla utmaningar, föra gruppen framåt och ändå möta individens behov. Men vi är inte gudar. Vi är inte ofelbara, säger Marit.

Hon tar upp en rad sätt att hantera de utmaningar man som ledare ställs inför. Man behöver vara tydlig i kommunikationen, och inte skapa motsättningar mellan ord och budskap, eller mellan mål och det man gör. Ärlighet krävs också, i att kunna erkänna misstag. Som ledare behöver man kunna kontrollera och ta hand om sina känslor, och inte läcka ut dem i gruppen. Man behöver också kunna hantera att man inte alltid blir omtyckt och acceptera ett visst mått av ensamhet.

Att vara kvinna i ett mansdominerat yrke

Som kvinnlig chefsdirigent i en mansdominerad bransch är Marit en normbrytare. År 2015 var det bara 17 procent av alla symfoniska konserter som dirigerades av en kvinna. Och då hade det ändå skett en stor utveckling. Men sex procentenheter av dessa stod Marit på Folkoperan för, eftersom hon hade anställts och i sin tur också anställt kvinnliga kollegor.

– När man hamnar i en maktposition har man ett ansvar. Jag får ofta frågan: När du anställer kvinnor, är det inte jobbigt att tänka på kvaliteten? Men det handlar ju om kunskap, inte om kön. Vi har ett ansvar att vara förebilder, för att förändring ska ske.

– Att få vara ledare är ett privilegium. Vi som är chefer får ett formuleringsutrymme – vi kan påverka människor och samtiden. Det är lätt att brinna för jobbet när man fått ett ledarskap att förfoga över. Så se till att inte brinna upp, och dra gränser. Men se också till att ha roligt!

– Se till att behålla passionen, avslutar Marit Strindlund sin föreläsning på Socialchefsdagarna 2019.


Socialchefsdagarna 2019, Att leda och inspirera stora grupper experter för att nå ett gemensamt mål • Marit Strindlund, chefsdirigent och musikalisk ledare vid Folkoperan i Stockholm.

Text: Jenny Asp
Foto: © Jan Olav Wedin och © Mark Harris, Frozentime