USA vänder världen ryggen – demokratier stagnerar

Demokratier som är under attack, Donald Trumps utnyttjande av ilska och strider som inte längre handlar om fördelningsfrågor. Det var några teman i den globala rundresa som SVT:s utrikeskommentator Erika Bjerström bjöd Socialchefsdagarnas deltagare på.

Demokratin har drabbats av en medelålderskris och håller på att vittra sönder. Den dystra bilden förmedlade Erika Bjerström när hon gjorde ett globalt svep från sin position som utrikeskommentator. Världsordningen är inte längre den vi har lärt oss att känna.

SVT:s utrikeskommentator Erika Bjerström (foto: Kristian Pohl).

– Vi har ett USA som vänder världen ryggen, Kina som visar stormaktsambitioner och ett EU som söker nya allierade. Idag har Afrika de snabbaste växande demokratierna och ekonomierna. Om ni känner er förvirrade så har vi inte haft det så här sen kommunismen stod mot kapitalismen, men nu är det globalister som står mot nationalister.

Sju steg till diktatur

Färre än hälften av EU:s medlemsländer kan idag definieras som demokratier. Att både EU:s och USA:s ekonomier går bra spelar mindre roll i sammanhanget.

– Konflikten handlar inte om ekonomi och fördelningsfrågor, utan nu står striderna istället om kulturer och värderingar. Gamla mot äldre, stad mot landsbygd och lågutbildade mot välutbildade. Vilket samhälle som helst kan vända sig mot demokratin just nu, det är min känsla, sa Erika Bjerström.

En studie på Harvard kan bekräfta tillståndet för demokratin just nu. Den visar att 90-talisternas tilltro till demokrati sjunker i både USA och Europa. I USA anser 25 procent att demokrati är ett dåligt statsskick.

Hur går det då till rent praktiskt när demokratier pressas tillbaka? Under rubriken ”Från demokrati till diktatur i sju steg” visade Erika Bjerström upp vilka faktorer som är närvarande när ett land styr mot diktatur. Bland dem märks kontroll över militären, ökad makt genom kontroll av informationsflödet, expanderad maktbas och identifiering av en uttalad fiende. Den sistnämnda faktorn är något som blir allt tydligare.

– Synen på invandrings- och integrationspolitik har svängt kraftigt. De människor som söker sig till nya möjligheter har blivit faktor X för högerpopulismen och globalisering har blivit ett skällsord, sa Erika Bjerström.

– Forskningen visar att det är de samhällen som välkomnar energin hos nyanlända som lyckas bäst ekonomiskt, inte de samhällen som bygger murar. Och där är Sverige ett framgångsrikt exempel.

Trump och ilskan

Donald Trumps politik är ett återkommande inslag i Erika Bjerströms arbete som utrikeskommentator. Under reportageresorna till USA har hon vid ett flertal tillfällen undersökt anledningarna till presidentens framgångar.

– Tillväxten sker inom artificiell intelligens, IT och den gröna energisektorn, men Trump pratar till sin väljarbas om återöppnandet av gamla stålfabriker. Det är en vit identitetspolitik utförd på ett subtilt sätt som tog mig lång tid att förstå.

Invandringen är ofta ett av skälen till missnöje som har gjort att väljare har vänt sig till Trump. Många gånger kombineras det med en mer närliggande missnöjesfaktor konstaterade Erika Bjerström. Hon exemplifierade med en intervju med en amerikansk lantbrukare.

– I hans fall var det miljöpolitiken som spelade in. Fridlysningen av en speciell hönsfågel gjorde att han inte kunde gräva hur han ville på sin gård. Ilskan över det projicerade han på Washington och den typen av ilska är Trump väldigt skicklig på att fånga upp.

”Bryter ner amerikanernas verklighetsuppfattning”

Erika Bjerström beskrev också ett möte med Trump som utvecklade sig till ett av hennes obehagligaste minnen hittills i journalistkarriären. Under ett event placerades samtliga journalister mitt i rummet i en liten cirkel omgärdad av kravallstaket. Trump riktade sig återkommande gånger mot journalisterna under sitt tal och attackerade dem med ord som ”lögnare” och ”avskum”, följt av den närvarande publikens kraftiga burop.

– Det Trump gör är att han utmanar den demokratiska normen och bryter ner amerikanernas verklighetsuppfattning.

Kinas herravälde i Europa

Om USA vänder världen ryggen finns det en annat land som expanderar på ett helt annat sätt på den globala arenan. Kina har skaffat sig allt större inflytande över världen och inte minst Europa.

– Kina är ett fredligt land, så det finns ingen oro för militära planer. Men eftersom Kina är färdigbyggt vill de nu skaffa sig ekonomiskt världsherravälde. Den ekonomiska makt som de har skaffat i Europa är oroväckande, med bland annat köp av hamnar och kontrakt för byggandet av flygplatser och järnvägar i fattiga europeiska länder. De ökar sitt inflytande hela tiden.

Det nya Asien i Afrika

Allt går dock inte i svart i världen 2018. Barn- och mödradödligheten sjunker. Bara 10 procent av jordens befolkning lever i fattigdom. Erika Bjerström lyfte också fram de positiva riktningarna i Afrika med demokratiprocesser, fred och ökad konsumtionskraft.

– När man inte behöver kriga kan man lägga mer resurser på skolor och rättsväsende. Konsumtionskraften gör att Afrika har blivit det nya Asien och många svenska företag blickar mot den afrikanska marknaden.

Utländska företag är inte de enda som riktar sig mot Afrika. Under en reportageresa i Etiopien mötte SVT:s team av en slump ett etiopiskt par som till vardags bor i Jönköping.

– De var väldigt tacksamma för att ha haft sin fristad i Sverige, men drömde nu om att flytta hem tack vare den positiva utvecklingen i landet. Det var ett berörande möte och ett levande bevis för att det finns positiva tendenser.

Utbildning är nyckeln

Från publiken kom frågan om det bara är en tillfällighet med populistiska partier och om demokratin ändå till slut kommer att segra.

– Det finns uppenbarligen många väljare som har känt sig övergivna och uppskattar det nationalistiska budskapet; att det tjänar deras liv bättre. Jag tycker att det är oroväckande med undersökningen om hur unga människor ser på demokratin, svarade Bjerström.

Hur misstro och rädslor ska bemötas var en annan fråga som ställdes. Där spelar lyssnandet en viktig roll menade Bjerström.

– Jag måste vara självkritisk mot oss journalister. Vi älskar att framställa offer, men vi bör framställa alla som aktörer. Det finns alltid något som man kan lyfta som är konstruktivt, Känner man sig hörd minskar också känslorna av rädsla och misstro.

Erika Bjerström avslutade med att konstatera att världen står inför utmaningar som hon inte har sett tidigare under sina 35 år i yrket.

– En avgörande insats för att möta det är utbildning, utbildning och utbildning!


Socialchefsdagarna 2018, USA vänder världen ryggen – demokratier stagnerar • Erika Bjerström, utrikeskommentator SVT.

Text: Erik Skördåker, copywriter
Foto: © Frozentime