Välfärdsutvecklingen 2017

Vad fokuserar FSS på inför 2018?

Med en ny styrelse och ny ordförande tar FSS styrelse sikte på det kommande verksamhetsåret. Man kommer att fortsätta arbeta med utvalda strategiska områden, och styrelsen tar med sig publikens bidrag med den viktigaste socialpolitiska frågan – integration.

Ny ordförande efter fyra år

Efter fyra år som ordförande, och tolv år i styrelsen, tackades Kalle Gudmundsson varmt för sitt arbete inom FSS.

– Det har varit en fantastisk styrelse att jobba ihop med, och det jag särskilt har uppskattat är det kollegiala – att kunna träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Vi har varit med och påverkat! Och vi ska fortsätta förmedla de kunskaper vi har i professionen till beslutsfattare, säger Kalle Gudmundsson.

Lars Liljedahl heter den nya ordförande som valdes kvällen innan på årsmötet.

– Jag tackar för förtroendet och kliver in i uppdraget med stor ödmjukhet och viss bävan. FSS har en arbetande styrelse, med arbetande regioner och kontakter. Det gör föreningen livaktig, och gör att vi kan vara den röst i det socialpolitiska rummet som vi vill vara. Jag uppskattar Kalles sätt att skapa delaktighet, och det hoppas jag att kunna fortsätta med, säger Lars Liljedahl.

Socialpolitik i molnet

Nytt för i år är ett digitalt ordmoln – med den viktigaste socialpolitiska frågan. Konferensens deltagare knappade in sin viktigaste fråga på mobilen, och under programpunktens gång växer ordmolnet fram uppe på skärmen. Och även om systemet inte riktigt hann med, och det färdiga molnet inte kunde visas förrän dagen efter, stod det direkt klart vilka som var de viktigaste områdena enligt Socialchefsdagarnas publik.

Integration, första linjens socialtjänst och kompetensförsörjning, tätt följt av samverkan och personalförsörjning. FSS tar till sig resultatet och låter publikens input bli en vägledning under det kommande verksamhetsåret när de ska sålla bland övriga aktuella frågor, utöver de strategiska områdena som årsmötet beslutade om.

– När man ser det här ordmolnet slås man av vilken komplex verksamhet det är. Flera av de här orden speglar våra långsiktiga och prioriterade områden, men det är tydligt att många ser integration som det allra viktigaste, och det kommer vi absolut att ta med oss in i FSS styrelsearbete. Det är ett perspektiv som vi ska hålla ögonen på och se hur vi kan bidra ännu mer inom, säger Lars Liljedahl.

Från vänster till höger: Graham Owen, Alexandra Göransson, Per Sandberg, Monica Persson och FSS ordförande Lars Liljedahl. Till höger moderator Åke Strandberg.

Klicka på bilden om du vill se ordmolnet i lite större format!

Fortsatt arbete med de strategiska områdena

Årsmötet beslutade att FSS ska hålla fast vid sina strategiska områden, och att man ska se över digitaliseringens möjligheter inom alla fyra områden:

  • Innovationer inom äldreområdet
  • Stärkt stöd och skydd för barn och unga
  • Kompetens och kvalitet i socialtjänsten
  • Översynen av socialtjänstlagen

Innovationer inom äldreomsorgen

Lars Liljedahl berättar hur FSS ser att den nya teknikens möjligheter ger oanade lösningar på välfärdens utmaningar. I flera år har de drivit tre områden där de tycker staten ska ta ledartröjan: nationella standarder, begrepp och lagstiftning. Det viktigaste är att information kan flyta mellan systemen på ett integritetssäkert sätt, och det är något flera myndigheter arbetar med.

– Vi har dock inte kompabilitet än, att systemen pratar med varandra sömlöst. Det är formulerat men vi är inte där på riktigt. Vi vill gärna se att det blir av, utan enorma kostnader, säger Lars.

Stärkt stöd och skydd för barn och unga

FSS har haft bra draghjälp i frågan om stärkt stöd och skydd för barn och unga, eftersom det har varit i fokus i hela landet, berättar Per Sandberg. Något som är särskilt viktigt att driva framåt är de tidiga insatserna.

– När vi träffade Skolkommissionen ställde de sig ganska frågande till tidiga insatser, och då blir man lite mörkrädd. Men skolan närmar sig oss, och vi dem. Därför är det viktigt att fortsätta bygga broar till skolan, och skapa ett bättre nätverk med skolchefer. För här finns barnen, säger Per Sandberg.

Kompetens och kvalitet i socialtjänsten

Alexandra Göransson berättar att FSS vill driva frågan om ett förlängt utbildningsår för socionomstudenter; en praktisk tjänstgöring under ett år där de som ska arbeta inom socialtjänsten får öva sig inom samtliga områden, oavsett vilken enhet man sedan hamnar på.

– Det är oerhört viktigt att arbeta för individen. De som ska fortsätta verka inom socialtjänsten, ska ha med sig en helhetssyn oavsett var de landar. Vi tänker driva detta framåt och utveckla introduktionen till professionen, säger Alexandra Göransson (foto: Georg Lulich).

Översynen av socialtjänstlagen

Monica Persson har ansvaret för översynen av socialtjänstlagen inom FSS, och hon beskriver det som ett stort och angeläget område. FSS försöker lyfta ut komplicerade delar av lagen, och här är det viktigt att alla medlemmar hör av sig om de har material i de frågorna.

– Det är ni som vet vad som behöver förändras. Så hör av er till oss, vi har redan fått in material, säger Monica Persson.

Internationella kontakter

FSS är en efterfrågad förening utomlands, berättar Graham Owen som har greppet kring FSS internationella kontakter. En utgångspunkt för nätverket utomlands är ESN (The European Social Network), som FSS har varit med i 25 år, och där Graham Owen har en plats i styrelsen. Det samarbetet ska fortsätta, och varje år åker mellan 40 och 60 representanter från Sverige till ESN:s årliga konferens.


Text: Jenny Asp, frilansande textkonsult och skribent
Foto: © Mark Harris, frozentime. Här hittar du bilder för nedladdning!