Seminarier 2022

I listan nedanför hittar du dokumentation från de olika seminarieblocken. Vi publicerar vartefter vi får in anteckningar och föreläsarnas presentationer och bör vara klara vecka 41.

Letar du efter något som du inte kan hitta? Maila till info@socialchefsdagarna.se i så fall. Dit kan du också höra av dig om du har någon annan synpunkt.

Dokumentation från storföreläsningar hittar du här.

Bilder och information om bildanvändning hittar du här.


Seminarieblock 1

1. Det straffrättsliga ansvaret för tjänstepersoner. Emma Fall och Natalie Glotz Stade, jurister och rådgivare på JP Infonet.

2. Kan systematisk uppföljning av utredningar enligt IBIC bidra till mer jämlika bedömningar och beslut? Birgitta Persdotter lektor i socialt arbete, Karlstad universitet och Eva Hagbjer utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Kommunrepresentanter: Maria Andersson, Strängnäs kommun, Ulrika Vitalis, Hammarö kommun och Ellen Fridlund, Karlstad kommun.

3. Så kan vi ställa om till att arbeta mer hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Magnus Zingmark, leg. arbetsterapeut, forskare och hälsoekonom.

4. GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer. Marie-Therése Metzén, Brottsförebyggande rådet.

5. Ledarskapets roll i nära vård för barn och unga. Lisbeth Löpare Johansson och Tyra Warfvinge, SKR. Ulrika S Nygren, vårdutvecklare central barnhälsovård, Region Sörmland. Ulrika Block, enhetschef Individ- och familjeomsorg, Umeå kommun.

6. Demokratiskt ledarskap i brinnande kris och kommunal förvaltning. Robert Strid, förbundsdirektör och räddningschef Gästrike Räddningstjänst, Gävleborgs län.

Seminarieblock 2

7. Framtidens socialtjänst – avtalssamverkan utifrån kommunallagen kan bidra till kvalitet, ekonomi och kompetensförsörjning. Helena Lindé, förbundsjurist, Per Sedigh, ekonomi och styrning, Åsa Furén-Thulin, chef socialtjänsten, Greger Bengtsson, samordnare, alla fyra från SKR. Dag Wallströmer, socialchef Vingåkers kommun.

8. Brukarundersökningar som verktyg för brukarmedverkan och verksamhetsutveckling. Mia Ledwith, samordnare och Anna Thomsson, handläggare, båda från Sveriges Kommuner och Regioner. Ia Lönngren, utvecklingsledare Region Gotland. Per-Anders Karlsson, Ulrica Selenius och Zoltan Litavszky som är teknikmentorer och André Andersson, stödpedagog med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik, alla fyra från Göteborgs stad.

9. När ord står mot ord. Hur värderar vi information från barn och unga? Carina Vesterlind, enhetschef IVO samt delaktig i regeringsuppdraget Förstärkt tillsyn av SiS särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas. Maria Jansson, inspektör IVO samt samordnare för regeringsuppdrag att förstärka socialtjänstens handläggning av ärenden som rör stöd och skydd till barn och unga, IVO. Åsa Steinsaphir, egenerfaren projektledare, IVO.

10. När it-attacken kommer. Anna-Lena Andersson, socialchef Kalix kommun och ledamot i FSS riksstyrelse.

11. Föräldraskapsstöd – en gemensam angelägenhet. Camilla Pettersson och Carolina Holting, utredare Myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

12. Våga leda äldreomsorgen in i framtiden – fakta och kunskap ger underlag för modiga beslut. Josefine Ekmehag och My Ribeck Nyström, PwC. Jenny Wilhelmsson, socialdirektör och Anneli Lagerberg, avdelningschef äldre och funktionshinder, Järfälla kommun.

Seminarieblock 3

13. Yrkesresan. Ulrika Freiholtz, huvudprojektledare SKR. Magnus Wallinder, enhetschef Socialstyrelsen. Cristina Dahlberg, projektledare Yrkesresan Barn och unga, Göteborgsregionen. Lotta Brändström, projektledare Yrkesresan Funktionshinderområdet för utförarverksamheter, Kommunalförbundet Västernorrland.

14. Bostadsmarknaden och socialtjänsten i en turbulent omgivning. Hans Swärd, professor vid Lunds universitet.

15. Förebygga eller reparera? Proaktiva arbetssätt för plånbok, verksamhet och befolkning. Elisabeth Orr-Bågfors, biträdande avdelningschef för barn och unga samt Brita Svensson, enhetschef, båda från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Jonatan Alamo Block, sektionschef på avdelningen för ekonomi och styrning samt temachef för partnerskapet för att förhindra att barn och unga begår brott och Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, båda från Sveriges Kommuner och Regioner.

16. Våld i nära relation – som chef kan du göra skillnad. Jenny Norén, projektledare SKR:s kvinnofridssatsning och Gerd Eriksson Holmgren, enhetschef arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättans stad.

17. Hur öka barns delaktighet i boenden med särskild service? Lisbeth Lindahl, forskare, fil. dr och leg. psykolog vid FoU i Väst, Göteborgsregionen. Maria Gunnarsson och Lisa Sjöström, enhetschefer i Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd.

18. Innovativ IoT-lösning för social inkludering. Carina Norman, verksamhetsutvecklare Skellefteå kommun och Jahn Sundin, produktägare vård och omsorg Tietoevry.

Seminarieblock 4

19. Nationellt kompetenscentrum och äldreomsorgslag. Eva Lindqvist, centrumchef vid Socialstyrelsen och Katrin Westlund, utredningssekreterare i arbetet med en stärkt äldreomsorgslag.

20. Arbetet med utredningen om barn och unga i samhällets vård. Carina Ohlsson, särskild utredare, Marta Nannskog, huvudsekreterare och Pär Alexandersson, sekreterare. Alla från utredningen Barn och unga i samhällets vård (S 2021:06), Statens offentliga utredningar.

21. Ett ramverk och en kompass i praktiskt, lokalt, drogförebyggande arbete i en kommun. Dzemal Sabovic, strategisk samordnare för trygghets- och missbruksprevention i Ale kommun och Jessica Ask, kommunpolis i Lokalpolisområde Kungälv och Ale.

22. Samverkan är både lösningen och problemet. Thomas Andersson, professor i företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde.

23. Bättre tillsammans! För en kunskapsbaserad socialtjänst. Mats Collin, socialchef i Härnösand och ordförande i Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS). Ola Götesson, chef för Kommunal utveckling i Jönköpings län och ordförande i nätverket för Regionala samverkans- och stödstrukturer. Johanna Kumlin, enhetschef enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen. Mari Forslund, sektionschef sektionen för stöd till kunskapsstyrning, Sveriges Kommuner och Regioner.

24. Förändringsresa för delaktighet och värdefulla insikter för att leda i förändring. Anna Ljungberg, produktchef på CGI med ansvar för Treserva Beslutsstöd. Karin-Anne Habberstad, projektledare/verksamhetsutvecklare och Monika Robotycka, systemförvaltare Treserva med ansvar för projektets genomförande i Göteborgs stad.