Värdefulla insikter – kraft att agera

Smarta data ger värdefulla insikter, vilket ger kraft att fatta smarta beslut.

Anna Ljungberg är produktchef på CGI med ansvar för verksamhetsområde Individ och familjeomsorg samt ansvarig för Treserva Premium Beslutsstöd. Robin Akbas är verksamhetsutvecklare i Göteborgs Stad.

Treserva är ett kraftfullt och integrerat beslutsstöd som kan presentera aktuell och relevant information med syfte att kunna mäta, följa och jämföra nyckeltal, samt dra slutsatser om trender i verksamheten. Detta stöd skapar effektivitet i det dagliga arbetet och ger dessutom en möjlighet att våga visa vägen in i framtiden.


Foto: © Mark Harris, Frozentime