Sluta skjut – en strategi utifrån Group Violence Intervention

Presentation

Malmö stad har arbetat enligt strategin Sluta skjut sedan 2018. Under dessa år har mycket uppmärksamhet riktats mot arbetet och både en processutvärdering samt en effektutvärdering har gjorts. Viktiga lärdomar har dragits och Sluta skjut befinner sig nu i en process där man försöker använda sig av lärdomarna samtidigt som man blickar framåt och tittar på utvecklingsmöjligheter.

Rebeca Persson, Konsultationsteamet, koordinator i Sluta skjut och Anna Kosztovics, biträdande projektledare Sluta skjut. Båda från Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning.

Med avstamp i ovanstående berättade Anna och Rebeca, som båda har arbetat med Sluta skjut sedan uppstarten, om strategins roll i staden och de resultat den visar. Resultaten mäts främst i antal grova våldsdåd men även framgångar gällande samverkan mellan myndigheter, sociala insatser och samverkan med civilsamhället kommer att presenteras.

Seminariet fokuserade på den del av Sluta skjut som troligtvis är minst känd i den allmänna debatten om strategin, nämligen civilsamhällets betydelse.

Vidare lyftes exempel på hur arbetet med de sociala insatserna i Sluta skjut ser ut samt vilka utmaningar och framgångsfaktorer som tydliggjorts under arbetets gång.

Du kan läsa mer om projektet på www.malmo.se/slutaskjut


Socialchefsdagarna 2021 den 24–26 november i Malmö • Seminarium 23: Sluta skjut – en strategi utifrån Group Violence Intervention
Foto: © Mark Harris, Frozentime