Omvärldsperspektiv på socialt arbete från European Social Network

Seminariet fokuserade på hur socialtjänster i Europa arbetar samordnat med hälso- och sjukvård för att på ett integrerat sätt tillhandahålla vård för vuxna med komplexa behov, samt barn.

Syftet med ett integrerat system för vård och omsorg är att samordna olika vård- och stödtjänster för användarna för att förbättra kvalitet och effektivitet och skapa mer förebyggande arbetsmetoder. Integrerat arbete kräver samordning mellan olika sektorer, t.ex. hälso- och sjukvård, socialvård och stödtjänster. Det förutsätter samarbete mellan olika yrkesgrupper, t.ex. läkare, socialarbetare och handläggare.

Föreläsare på seminariet, som hölls på engelska: Camilla Gustavsson, Head of Unit, Municipal Association Health and Social Care, Norrtälje, Sweden (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg Norrtälje). João Bicho, Community Integration Team Director, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Portugal. Tania Sheikhi, Membership and Operations Officer, European Social Network.

European Social Network (ESN) samlar över 150 offentliga organisationer med lagstadgat ansvar för sociala tjänster i 34 länder.

Mellan 2018 och 2021 har ESN drivit en arbetsgrupp för att samla in de senaste metoderna kring ett integrerat system för vård och omsorg. Under seminariet presenterades de viktigaste resultaten, slutsatserna samt exempel från arbetsgruppen.

Här kan du hämta hem den senaste ESN-rapporten om integrerad vård och stöd.


Socialchefsdagarna 2021 den 24–26 november i Malmö • Seminarium 8: Omvärldsperspektiv på socialt arbete från European Social Network
Foto: © Mark Harris, Frozentime