Om vikten att göra rätt när det har gått fel

När barn och ungdomar inte kan bo hemma och tas emot i familjehem, HVB, SiS eller stödboende ska insatserna leda till att barn får det bättre. Trots goda ambitioner ser IVO återkommande problem med våld, kränkningar och övergrepp av både medboende och personal.

Presentation
Mentimetersvar

Seminariet handlade om hur går man tillväga för att säkerställa att den som placeras i samhällets vård får gynnsam vård och behandling.

Medverkande: Åsa Steinsaphir, egenerfaren projektledare IVO, Maria Jansson, Inspektör IVO och Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef IVO.


Socialchefsdagarna 2021 den 24–26 november i Malmö • Seminarium 24: Om vikten att göra rätt när det har gått fel
Foto: © Frozentime