Kommunen och Arbetsförmedlingen gör gemensam sak

Hur kan man jobba med arbetsmarknadsplanering för försörjningsstödstagare, utan att det krockar med Arbetsförmedlingens uppdrag?

I det här seminariet berättade Tobias Edwardsson, enhetschef Arbetsmarknadsavdelningen, och Petra Quandt Farkas, enhetschef Ekonomiskt bistånd, Malmö Stad hur de successivt har ökat fokus på och utvecklat insatser för självförsörjning för försörjningsstödstagare.

Samarbetet mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsavdelningen innebär att fler än 2 500 Malmöbor med försörjningsstöd varje år remitteras för insatser mot självförsörjning. Samarbetet utgår från principerna Arbete först och Alla kan med rätt stöd och har ett tydligt fokus på självförsörjning via arbete. Vägen dit går allt oftare via olika typer av utbildande insatser.

Ett exempel på samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen är Malmökraften. I Malmökraften arbetar tio socialsekreterare, tio arbetsmarknadssekreterare och tio arbetsförmedlare i team i ett projekt som initialt finansierades via FINSAM, men som nu drivs som ett ESF-projekt.


Socialchefsdagarna 2021 den 24–26 november i Malmö • Seminarium 15: Kommunen och Arbetsförmedlingen gör gemensam sak
Foto: © Mark Harris, Frozentime