JP Infonet om bidragsbrott och rätten till boende

På Socialchefsdagarna 2021 höll JP Infonet ett tvådelat seminarium.

Emma Fall och Natalie Glotz Stade är jurister och rådgivare på JP Infonet.

Den första delen handlade om bidragsbrott inom välfärdssystemen. Emma Fall, jurist och rådgivare, gick igenom vilka möjligheter myndigheter har att agera och utbyta information i syfte att motverka bidragsbrott.

I den andra delen pratade Natalie Glotz Stade, jurist och rådgivare om vilken som är den juridiska sanningen kring rätten till bostad. Hon gick igenom vad lagar och rättspraxis anger om den enskildas rätt till bistånd i form av en bostad och vad man som kommun kan göra om man vill vara mer generös än lagen medger.

Natalie Glotz Stade under sin presentation.


Foto: © Mark Harris, Frozentime.