Insatser för att bryta långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd

Tillsammans med 27 kommuner har SKR drivit ett utvecklingsprojekt mellan 2018 och 2021 med det övergripande målet att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet.

Presentation

Pernilla Krasser (till vänster i bild) från Timrå kommun berättade under seminariet om sina viktigaste erfarenheter och hur de bedrivit sitt förändringsarbete i syfte att motverka det långvariga mottagandet av ekonomiskt bistånd.

Under projektet har olika teman belysts, som brukarmedverkan, utvärdering av instrument X och arbete med bearbetning av statistik och uppföljning. Utifrån de deltagande kommunernas utvecklingsarbete har ett antal förbättringskoncept identifierats. Det berättade Per Överberg och Johanna Kreicbergs från SKR om.

Vill du höra tre röster från kommuner (bland annat Timrå) som berättar om sitt förändringsarbete, hittar du filmklipp här.


Socialchefsdagarna 2021 den 24–26 november i Malmö • Seminarium 3: Insatser för att bryta långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd
Foto: © Mark Harris, Frozentime