Hur bidrar Inera och SKR till digitalisering i socialtjänsten?

Digitaliseringen är en förutsättning för att lösa de demografiska utmaningar som hälsa, vård och omsorg står inför. Samverkan, verksamhetsutveckling och investeringar i den gemensamma digitala infrastrukturen är nödvändiga delar för att lyckas.

Presentation

Börje Shameti Lewin, strateg och Maria Ehrndal, verksamhetsutvecklare och digital strateg från Inera. Från SKR: Marta Nannskog, projektledare och Eva Sahlén, samordnare.

Under seminariet berättade de hur Inera och SKR arbetar tillsammans med kommunernas socialtjänst för att underlätta för respektive kommun. Frågor som lyftes:

  • hur välfärdens digitala infrastruktur ska utvecklas
  • hur vi arbetar för att det ska bli enklare att införa och använda stark autentisering och behörighetshantering
  • hur vi arbetar för att socialtjänsten ska ha tillgång till moderna verksamhetssystem
  • vilka förutsättningar som finns för informationsdelning
  • vilket stöd som kommunerna kan få av SKR:s kompetenscenter välfärdsteknik för att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med digitala omsorgstjänster.

Socialchefsdagarna 2021 den 24–26 november i Malmö • Seminarium 18: Hur bidrar Inera och SKR till digitalisering i socialtjänsten?
Foto: © Mark Harris, Frozentime