Evidensbaserad funktionshinderomsorg – möjligt och önskvärt?

På det här seminariet berättade professor Urban Markström från Umeå universitet om hur funktionshinderomsorgen berörs av att socialtjänsten ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och om hur kopplingen mellan vardagspraktik och forskning ser ut idag.

Presentation

Exempel hämtades från forskning om personer med psykisk funktionsnedsättning och studier om svenska kommuners prioriteringar i regionala planer, glesbygdskommunernas särskilda villkor för implementering av nationella riktlinjer, samt insatsområdena boende och sysselsättning för målgruppen.

Urban Markström, socionom, fil. dr, professor, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.


Socialchefsdagarna 2021 den 24–26 november i Malmö • Seminarium 9. En evidensbaserad funktionshinderomsorg – är det möjligt och önskvärt?
Foto: © Mark Harris, Frozentime