En äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

Olivia Wigzell, särskild utredare, presenterade En äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner.

Presentation