Seminarier 2021

I listan nedanför hittar du dokumentation från de olika seminarieblocken.

Letar du efter något som du inte kan hitta? Maila till info@socialchefsdagarna.se i så fall. Dit kan du också höra av dig om du har någon annan synpunkt.

Dokumentation från storföreläsningar hittar du här.

Bilder och information om bildanvändning hittar du här.


Seminarieblock 1

1. Juridiken i arbetet mot bidragsbrott / Rätten till boende, den juridiska sanningen. Emma Fall och Natalie Glotz Stade, jurister och rådgivare, JP Infonet

2. Nära vård – samverkan på riktigt och dess effekter. Dag Norén, utvärderare och verksamhetskonsult med fokus på Nära vård, Governo AB, Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

3. Insatser för att bryta långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd. Johanna Kreicbergs och Per Överberg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Pernilla Krasser, enhetschef, Timrå kommun

4. Insatser för våldsutövare – nytt ansvar för kommunerna. Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kerstin Nettelblad, verksamhetschef, Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg.

5. Socialtjänst, vetenskap och beprövad erfarenhet – hur då? Kerstin Svensson, Lunds universitet, Socialhögskolan och Lars Plantin, Malmö universitet, Institutionen för socialt arbete. Lejla Mesinovic Klecina, Göteborgs Stad/Göteborgs universitet och Robin Björkas, Region Gotland/Malmö universitet. Helena Lithander, Karlskrona och Per Sandberg, Växjö.

6. Digitalisera för ökad demokrati och tillgänglighet – tillsammans med våra invånare. Emelie Erixon, socialdirektör och Lisbeth Davidsson, enhetschef Familjerättsenheten och Digitala teamet, Helsingborgs stad.

Seminarieblock 2

7. Digitalisering med fokus på barn och unga inom socialtjänsten. Mika Gutepil, Utvecklingsledare på Region Gotland, Carola Winberg, Produktägare IFO TietoEVRY

8. Omvärldsperspektiv på socialt arbete. European Social Network. Martin Lichte, Policy Officer, European Social Network. João Bicho, Community Integration Team Director, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Portugal. Camilla Gustavsson, Head of Unit, Municipal Association Health and Social Care, Norrtälje, Sweden (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg Norrtälje).
Seminariet hålls på engelska.

9. En evidensbaserad funktionshinderomsorg – är det möjligt och önskvärt? Urban Markström, socionom, fil dr, professor, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

9. En evidensbaserad funktionshinderomsorg – är det möjligt och önskvärt? Urban Markström, socionom, fil dr, professor, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

10. Yrkesresan – kvalitet i varje möte. Johanna Maxson, biträdande projektledare för Yrkesresan, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Cristina Dahlberg, projektledare Yrkesresan barn och unga, Göteborgsregionen. Annika Öquist, enhetschef, Socialstyrelsen. Saera Khan, verksamhetsutvecklare, Skånes Kommuner.

11. Vem har ansvaret för hemlösheten? Rikard Vroland, avdelningschef Ekonomiskt bistånd och boende, Malmö Stad
(Det finns två texter som behandlar samma innehåll, men är olika detaljerade på olika ställen – läs gärna båda)
Text 1
Text 2

12. Socialtjänstens förutsättningar och verksamhet under och efter pandemin. Kerstin Gunnarsson, Agnes Lindvall och Linn Wallén. Alla tre är verksamma som analytiker vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Seminarieblock 3

13. Värdefulla insikter – kraft att agera! Anna Ljungberg är produktchef på CGI med ansvar för verksamhetsområde Individ och familjeomsorg samt ansvarig för Treserva Premium Beslutsstöd. Robin Akbas är verksamhetsutvecklare i Göteborgs stad.

14. Hur har pandemin påverkat barns mående och utsatthet? Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

15. Kommunen och Arbetsförmedlingen gör gemensam sak. Tobias Edwardsson, enhetschef Arbetsmarknadsavdelningen, och Petra Quandt Farkas, enhetschef Ekonomiskt bistånd, Malmö Stad

16. Framtidens vård och omsorg för personer med missbruk och beroende. Zophia Mellgren och Mikael Malm, båda samordnare och representanter i utredningens expertgrupp, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

17. Att skapa en hållbar kunskapsorganisation. Gunilla Avby, docent i pedagogik, Stockholms universitet. Anna-Karin Bergman, FoU-chef Helsingborgs stad. Harald Gegner, utvecklingsledare och doktorand i socialt arbete, Lunds kommun och Malmö universitet.

18. Hur bidrar Inera och SKR till digitalisering i socialtjänsten? Karin Bengtsson och Börje Shameti Lewin, strateger, samt Maria Ehrndal, verksamhetsutvecklare och digital strateg, Inera. Marta Nannskog, projektledare och Eva Sahlén, samordnare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Seminarieblock 4

19. För att styra måste man veta. Karin Magnusson och Henrik Broström, PwC. Maria Backe, Elin Holma, Gabriella Lindkvist Durhan och Kristin Holmström, Luleå kommun.

20. En äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner. Olivia Wigzell, särskild utredare

21. En digitaliseringsresa som landat i ett steg mot full delaktighet för brukare. Gunnel Karolén, verksamhetschef. Diana Soto, enhetschef och André Andersson, stödpedagog inom välfärdsteknik, alla tre från Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd.

22. Kompetenscentrum mot våld i nära relation och Resursteam Heder – kompetenshöjande insatser och operativt arbete. Paula Rydholm, utvecklingssekreterare och samordnare Kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Emma Josefsson, socialsekreterare och samordnare Resursteam Heder

23. Sluta skjut – en strategi utifrån Group Violence Intervention (GVI). Anna Kosztovics, biträdande projektledare Sluta skjut, Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning. Rebeca Persson, Konsultationsteamet, koordinator i Sluta skjut, Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning.

24. Om vikten att göra rätt när det har gått fel. Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef IVO, Maria Jansson, Inspektör IVO samt Åsa Steinsaphir egenerfaren projektledare, IVO.