8. Kan den digitala medarbetaren möjliggöra en lyckad integration?

Det offentliga Sverige står inför stora utmaningar de kommande åren, såväl ekonomiskt som resurs- och kvalitetsmässigt.

2015 kom över 165 000 flyktingar till Sverige. Merparten av dessa har nu varit igenom sin asylprocess och ansvaret för integration och etablering har övergått till Arbetsförmedling och kommun. 2018 och framåt har flertalet passerat den statliga etableringen. Statistiken visar att cirka 70 procent av dem som kommer ut från etableringsreformen inte kan försörja sig själva. Detta kommer resultera i ett stort ekonomiskt och resurskrävande tryck på Sveriges kommuner.

Cecilia Lejon, rådgivare på PwC pratade om hur den digitala medarbetaren kan möjliggöra en lyckad integration.

Parallellt med detta befinner sig många av Sveriges kommuner i traditionsbunden kontext där medborgarens perspektiv inte är prio ett. Det finns dock exempel på kommuner som med ett strukturerat och målmedvetet förhållningssätt har lyckats. Genom ett proaktivt arbetsmarknadsarbete och en öppenhet för att ta till sig den digitala utvecklingen har dessa kommuner genomgått en digital transformation med goda resultat för både medborgaren och den kommunala ekonomin.

Ola Johnsson, rådgivare på PwC.

PwC har erfarenheter av såväl digital transformation som förändringsledning för att bryta mönster i en traditionsbunden sektor och delade under seminariet med sig av erfarenheter för att lyckas med den utmaning som Sveriges kommuner står inför.