27. Tjänstedesign som verktyg

Seminariet handlade om tjänstedesign som verktyg för att skapa nya vägar till innovation i socialtjänsten och hölls av Anna Löfgren Wilteus, utredare med inriktning på innovation vid Socialstyrelsen.

Socialtjänsten i Sverige står för inför stora utmaningar, såsom effekter av en förändrad befolkningsstruktur, svårigheter med kompetensförsörjning och nya krav från medborgarna. Det finns ett stort behov av innovationer som kan möta framtidens utmaningar.

Seminariet beskrev ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla nya metoder och pröva nya verktyg för att få till stånd innovationsprocesser inom socialtjänsten, genom att ta bort hinder och främja innovation i en samskapande process mellan en kommun och en myndighet.

Under våren 2018 startade projektet ”Tjänstedesign som verktyg för att samskapa nya vägar till innovation i socialtjänsten”, ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun och Socialstyrelsen. Seminariet delgav lärdomar och erfarenheter från projektet.


Socialchefsdagarna 2018, seminarium 27. Tjänstedesign som verktyg för att skapa nya vägar till innovation i socialtjänsten • Anna Löfgren Wilteus, utredare med inriktning på innovation vid Socialstyrelsen (foto: Rolf Wilteus).

Läs mer om tjänstedesign på Vinnovas webbplats