25. Vem är ansvarig när välfärdsteknologin inte fungerar?

För att klara framtidens utmaning om vård och stöd till äldre måste vi i stor utsträckning nyttja det vi kallar välfärdsteknologi, som kan vara digitala lås, kameror, sensorer och GPS-larm.

Jahn Sundin, expert inom välfärdsteknologi och produktägare på Tieto.

Tekniken är bra och nödvändig för att klara framtidens utmaningar. Använd på rätt sätt bidrar den till bättre service, större trygghet och ökad självständighet och frihet i vardagen. För att få maximalt värde av tekniken krävs att den är väl integrerad i verksamheten. Självklart kommer vi medborgare förvänta oss att den teknik vi redan har tillgång till i form av mobiltelefoner eller andra digitala och/eller integrerade lösningar i våra hem också ska kunna kopplas upp mot välfärdstjänster inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten. Det här innebär att det är många aktörer inblandade: kommunen, brukaren själv, leverantörer av enheter, förskrivare av hjälpmedel, leverantörer av verksamhetssystem och många fler. Det är en kedja av aktörer där alla behövs.

Jonas Hampus, sektionschef Omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun.