2. Chefsduellen – dilemman i social verksamhet

En socialsekreterare pratar illa om sina kollegor. En undersköterska vill inte besöka en brukare i hemmet eftersom dennes rökning blivit allt mer intensiv. Hur agerar du som chef i dessa situationer? I Chefsduellen fick fyra chefer argumentera för sina bästa lösningar.

Chefsduellen inleddes med att Visions förbundsordförande Veronica Magnusson gav en statusrapport om rekryteringssituationen i socialtjänsten. Läget är fortsatt allvarligt, även om det stabiliserades något under föregående år.

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson (foto: Jimmy Eriksson).

– Situationen är skör och det är svårt att rekrytera chefer och medarbetare. Mycket energi som skulle kunna läggas på andra frågor går åt till att leta efter folk, sa Veronica Magnusson.

Den höga arbetsbelastningen och en osäkerhet kring förutsättningarna för att kunna göra sitt jobb är två av orsakerna till rekryteringsproblemen. För att vända utvecklingen krävs ett flertal insatser.

– Jobba med förutsättningarna för cheferna och värna om ert utrymme att jobba strategiskt. Arbetsbelastningen måste prioriteras och bra sätt kan vara att testa arbetstidsförkortning.

Duell i dilemman

Retorikexperten och seminariets tävlingsledare Elaine Eksvärd vände sig sedan till de fyra chefer som skulle göra upp i Chefsduellen.

Elaine Eksvärd bedömde cheferna i deras dueller (foto: Frozentime).

– Som chefer har ni ingen lätt uppgift, men jag är glad att ni har valt den rollen. I duellen kommer vi se att vi inte bara lär oss av de personer som gör rätt, utan även av personer som gör annorlunda.

Anna-Lena Andersson, socialchef i Kalix kommun och Lotta Karlsson, enhetschef äldreomsorgen i Jönköpings kommun var först ut i duellen. De ställdes inför ett scenario där brukaren ”Hasses” rökning i hemmet hotar hotar en medarbetares hälsa. Vad säger de till ”Hasse” för att få honom att förstå problemet?

Lotta Karlsson från Jönköping till vänster och Anna-Lena Andersson från Kalix till höger (foto: Frozentime).

Lottas sätt att prata om sitt arbetsmiljöansvar för medarbetarna, där hon samtidigt bjöd in ”Hasse” till att vara delaktig i att lösa situationen, resulterade i flest röster från publiken som agerade jury.

– I det här läget är det bra att göra skillnad på sak och person. Det är en retorisk skillnad som kan göra stor skillnad, sa Elaine Eksvärd.

Anna-Lena och Lotta ställdes sedan inför ett nytt dilemma. En av deras avdelningskollegor luktar ofta svett – hur berättar man det som chef?

Lotta drog längsta strået igen när publikens röster räknades samman. I hennes argumentation tryckte hon bland annat på att hon själv uppskattar när någon berättar för henne när hon behöver ändra något.

– Här är det viktigt att undvika att nämna att andra kollegor har nämnt problemet. Det kan få personen att må dåligt, konstaterade Elaine Eksvärd.

Förståelse sänker garden

Martin Lirén, chef för socialtjänsten i Bromma, gick upp i nästa duell mot Alexandra Le, enhetschef för äldreomsorgen i Nässjö. De fick hantera det tidigare problemet med ”Hasses” rökning, som nu eskalerat till en nivå som fått hemtjänsten att ta ett beslut om att skaffa skyddsmasker till personalen. En av medarbetarna vägrar dock att använda skyddsmask. Hur hanterar man det som chef?

I sina argumentationer visade båda tävlande på förståelse för medarbetarens situation, men gav också argument för uppgiften att ge ”Hasse” den hjälp han behöver. Det innebar ett oavgjort röstresultat från publiken.

– Ett bra sätt är att visa förståelse först och ge en förklaring sen. Då sänker folk garden, sa Elaine Eksvärd.

Nästa scenario för Martin och Alexandra var en socialsekreterare som pratar illa om kollegor. Martin gick rakt på sak och menade att ”det är viktigt att vi gör varandra bättre på arbetsplatsen och det du gör är en motsats till det”, vilket gav flest röster och en finalplats i duellen.

Hög igenkänning lockade till skratt

Det avgörande momentet i finalen mellan Martin och Lotta blev när de båda skulle argumentera för varför en chefsposition inom socialtjänsten är framtidens drömjobb.

– Vill du göra förändring för små barn och ungdomar, och vara med om när en strulig tonåring kommer och berättar att han har blivit ingenjör? Då vill du jobba hos oss med barn och ungdomar som har det svårt. Du kan vara pusselbiten som gör att de tror på en vuxen människa för första gången i sina liv. Vill du vara med och bygga vår välfärd är du välkommen till oss, sa Lotta.

Den argumentationen blev avgörande och Lotta Karlsson stod till slut som segrare i duellen med flest röster i finalen.

– Jag blev djupt berörd av din storytelling och förmåga att beskriva, sammanfattade Elaine Eksvärd.

De krångliga situationer som deltagarna ställdes inför gav upphov till både skratt, diskussioner och beröm från publiken under Chefsduellen.

Ett foto med mycket glädje från Visions instagramkonto visionfack. Veronica Magnusson, Lotta Ekstedt, Anna-Lena Andersson, Alexandra Le, Elaine Eksvärd och längst bak vinnaren av chefsduellen Lotta Karlsson bredvid Martin Lirén (foto: Vision).

– Det blir mycket skratt för att det är så mycket igenkänning i de här situationerna. Trots allt handlar det här om vår vardag och det är inte bara stora frågor som man oroar sig för. Som chef förväntas du klara av det här i ditt ledarskap, avslutade Veronica Magnusson.


Socialchefsdagarna 2018, seminarium 2. Chefsduellen – dilemman i social verksamhet • Lotta Ekstedt, moderator och chefredaktör för Chefen i Fokus. Elaine Eksvärd, retorikexpert och tävlingsledare. Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande. Tävlande: Anna-Lena Andersson, Lotta Karlsson, Alexandra Le och Martin Lirén.

Text: Erik Skördåker, copywriter
Foto: © Frozentime