19. Välfärdsteknologi och artificiell intelligens

Seminariet börjar med att seminarievärd Marie Lundqvist kommer upp på scen och presenterar föreläsarna.

Johan Lenander, sales director Tunstall (till vänster), Conny Svensson, ansvarig för AI och digital transformation på CGI och Kristoffer Axelsson, CEO Tunstall.

Kristoffer Axelsson inleder föreläsningen med att förklara att artificiell intelligens kommer vara viktigt i framtiden eftersom vi står inför demografiska utmaningar. Färre personer kommer att behöva försörja fler. Tidigare var medelåldern mycket lägre, nu pekar en del trender på att vi snart kommer kunna leva mycket längre med hjälp av nanorobotar i blodet bland annat. Det ställer krav på samhället att utvecklas. Syftet med AI är inte att ersätta personal, utan att stödja dem så att de kan utföra det arbete som är prioriterat.

Genom att andelen äldre växer kommer vi att behöva fler undersköterskor. Med hjälp av AI kan vi hjälpa undersköterskorna att frigöra tid till deras kärnverksamhet.

AI kan minska ensamhet och isolering

Användarna är ofta nöjda med den teknologi som finns. Kristoffer Axelsson berättar att många äldre känner sig ensamma och ett av de vanligaste larmsamtalen till Tunstall är äldre som vill ha någon att prata med eller ställa frågor om när hemtjänsten ska komma. Via AI-lösningar så kan man koppla ihop användaren med personal och anhöriga för att skapa mer närhet och mindre ensamhet.

Kristoffer sammanfattar det som att välfärdsteknologin är viktig för att klara de demografiska utmaningarna men även för att frigöra tid åt de anställda.

Kristoffer lämnar över ordet till Johan Lenander som börjar med att berätta historia om Tunstall. När Tunstall startade 1957 så var välfärdsteknologin mindre utvecklad och man fokuserade mer på produkten än användare. I dagsläget har utvecklingen gått åt att lyssna och samverka mer gällande den teknologi man använder och utvecklar. Johan förklarar det som att tekniken ska arbeta för oss människor och inte vice versa.

Johan berättar att han ofta besöker verksamheter för att se vad som är viktigt för människan gällande AI och välfärdsteknik. Ledord om användarnas önskemål är ”fri, självständig och oberoende”.

Välfärdsteknologin är även viktig för vården. I dagsläget behöver användare åka in till sjukhus för att ta blodprover och liknande. Kanske kan man med hjälp av bättre teknologi lämna prover även hemma?

Johan tar upp exempel på tryggheten som en bra larmlösning kan ge, både för användaren men även de anhöriga.

Det finns en rad trender och förändringar inom välfärdsteknologin och mycket väntas hända på kort tid. Johan tar upp exemplet med att hans far hade en Kronaby-klocka som han önskade ett larm till, efter två veckor så hade Tunstall ordnat en sådan lösning. Med detta exempel pekar Johan på hur viktigt det är att ta redan befintliga lösningar och försöka integrera det i våra plattformar på t.ex. äldreboenden.

Johan lämnar över ordet till Conny Svensson på CGI.

Publiken har under tiden för föreläsningen fått använda sina mobiler för att gå in på en hemsida och använda mentometer för att tala om vad de vet om och tycker om AI. De mest framträdande orden är robot, möjligheter och framtid.

AI i stark utveckling

Conny Svensson presenterar AI som ett tekniskt avancerat område. AI står kortfattat för förmågan hos en mjukvara att agera självständigt på ett intelligent sätt. Exempelvis dra egna slutsatser, hitta samband och tänka abstrakt. AI är på mångas läppar och området har under de senaste åren utvecklats stort. I dagsläget använder många personer AI utan ett veta om det i olika streamingtjänster och mobiltelefoner.

Andra exempel på AI är virtuella assistenter, självkörande bilar, robotar och smarta hem.

Det finns en del olika områden inom AI. Ett område ska tolka rösten, ett ska förstå budskapet och ett område ska generera röst tillbaka.

AI kan användas för att analysera stora mängder data. Dels för att se mönster, men också avsaknaden av mönster och därigenom dra slutsatser om nutid och framtid. AI kan i förlängningen helt automatisera beslut och styrning utan hjälp av människor. Denna automatisering är ingen del av AI, men ofta en konsekvens av den.

AI har funnits sedan 1950-talet, men då fanns inte tillräckligt mycket data eller datorkraft för att använda det i sin fulla potential. För cirka åtta år sedan kom det som kallas för deep learning, det är enligt Conny kodat som små versioner av människans hjärna och besitter stor potential. En AI-lösning kan inte förstå omvärlden ännu, detta gör att AI kan identifiera exempelvis en katt, men AI förstår inte vad katten är för något.

Conny berättar om spelet GO, vilket är ett spel med otroligt många lösningar och varianter att spela på. Ett företag vid namn DeepMind fick i uppdrag att programmera en AI-lösning som skulle kunna spela GO mot människor. Lösningen blev så pass bra att den lyckades besegra världens bästa människa på GO, detta under endast 40 dagar.

När lösningen med namn AlphaGO Zero tog sig an att besegra världens bästa schackdator så tog det endast tre timmar.

AI ska frigöra tid

AI kan även hjälpa till att styra saker som människor tidigare gjort, på ett i vissa fall bättre sätt. Google satte två utvecklare på att utveckla ett system till deras datoranläggningar för att hålla bästa möjliga kylning och liknande. Den lösningen blev så bra att hela datoranläggningen i dagsläget är helt datorstyrd. Detta kan enligt Conny skapa en osäkerhet i att AI ska ta våra jobb.

Men han säger i nästa mening att AI inte tar våra jobb utan i stället kan hjälpa oss att frigöra tid för det vi vill göra. Vissa arbeten kan dock vara mer i farozonen än andra.

Om vi inte använder AI kommer vårt samhälle hamna i stor kris. Enligt siffror kan AI fördubbla tillväxten i samhället om det används på ett strukturerat sätt.

Conny talar om demokratiserad AI som något viktigt genom att man därigenom undervisar befolkningen i vad AI faktiskt är och vilken potential det besitter. Mycket av motståndet mot AI ligger internt i organisationer på grund av att man inte riktigt förstår vad det innebär.

Det är viktigt att vara tydlig gällande AI och ha bra riktlinjer. Om en självkörande bil krockar, vem bär då ansvaret? Det är även viktigt att motverka användningen av AI i onda syften, som krig och terrordåd.

AI handlar framförallt hur vi ska lösa samhällsproblem.


Socialchefsdagarna 2018, seminarium 19. Välfärdsteknologi för framtidens omsorg • Kristoffer Axelsson, CEO Tunstall och Johan Lenander, sales director Tunstall. Artificiell intelligens – den nya superkraften • Conny Svensson, ansvarig för AI och digital transformation, CGI.

Text: John Tallvid, socionomstudent och trainee på Jönköpings kommun.
Foto: © Frozentime.