14. Nu flyttar punkarna in på äldreboendet!

Seminariet hölls av Ingmar Skoog, professor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Ingmar inleder med att berätta om AgeCap som är ett centrum för åldrande och hälsa. Under många år har Göteborgs universitet gjort så kallade H70-studier och H85-studier. Syftet är att kunna följa människor över tid och se förändringen.

Studierna görs ute i verkligheten vilket innebär att hela hälsosituationen studeras – inte bara den typ av hälsa som kan mätas på ett labb.

Överlevnaden ökar i hela världen och medellivslängden går upp som bara den. Allt fler människor lever allt längre och fram till 80 års ålder är de flesta ganska friska. Ingemar ställer sig frågan om vad ökad överlevnad betyder?

Ingmar beskriver att 70 är det nya 50. Detta grundar sig i att den intellektuella funktionen och den fysiska styrkan finns kvar högre upp i åldrarna. Han säger också att 70 är det nya 20 vilket handlar om att man vill hinna med en massa saker innan det blir för sent. När man är 20 år vill man hinna med mycket innan man slår sig till ro, skaffar partner och barn. När man är 70 år vill man hinna med mycket innan åldern hinner ikapp en, man vill hinna resa och uppleva saker.

När det gäller äldres behov är det lika viktigt att se till vilken generation man tillhör som till den ålder man råkar befinna sig i för tillfället, säger Ingmar Skoog på Socialchefsdagarna 2018 (foto: Johan Wingborg).

En annan sak han lyfter är att statistiken visar att män och kvinnor blir mer lika varandra.

Rock-and-roll-generationen:
När rocken kom varnade läkare för att denna höga musik skulle påverka hörseln negativt och att människor på sikt kunde få stora hörselproblem. Men vad hände med hörseln hos rock-and-roll-generationen? Mätningarna visar att man för första gången någonsin har bättre hörsel nu än tidigare. Det visade sig därför inte vara farligt med musik utan det var snarare buller i arbetet som påverkade hörseln.

Idag är det fler äldre än tidigare som åker utomlands och som kör bil själva. Studier har visat att depression är vanligare än demens men att depression minskar hos kvinnor och män.

Ingmar beskriver i seminariet att nya boendeformer för äldre måste utvecklas.


Socialchefsdagarna, seminarium 14. Nu flyttar punkarna in på äldreboendet! • Ingmar Skoog, professor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Läs mer på https://agecap.gu.se/

Text: Alva Weber, socionomstudent och trainee på Jönköpings kommun