13. Människohandel för sexuella ändamål i Sverige – en lägesrapport

Seminariet med Simon Häggström fick av säkerhetsskäl inte dokumenteras. Vill du veta mer om arbetet som han berättade om? Då är du välkommen att kontakta Mikael Jeppson, enhetschef i socialförvaltningen i Stockholms stad och ansvarig för den del av socialtjänsten som arbetar tillsammans med polisen i Stockholm kring samverkan om människohandel för sexuella ändamål: mikael.jeppson@stockholm.se

Kriminalinspektör Simon Häggström vid Nationella operativa avdelningens människohandelsgrupp, Polismyndigheten. På Socialchefsdagarna 2018 berättade han om hur prostitutionssituationen ser ut i Sverige idag och om kvinnorna som hamnar i människohandlarnas klor. Han berättade vilka som är människohandlare och sexköpare som utnyttjar dessa kvinnor. Simon är specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål och har även skrivit böckerna Skuggans lag och Nattstad.

Foto: © Frozentime.