23. Aktuellt från LSS-utredningen

Anders Viklund, huvudsekreterare i LSS-utredningen (S 2016:03) är på Socialchefsdagarna för att berätta om arbetet så här långt.

Fullt i föreläsningssalen. Många intresserade. Förväntasfulla. Vad har hänt i utredningen? Anders Viklund sitter i huvudsekretariatet.

Följer utvecklingen. Allt påverkar gruppen. Inte bara LSS, även assistensersättningen. Inte SoL, men samarbete med andra utredningar, bland andra SoL.

Regeringen är lite orolig att man kan ta med sig försäkringar till andra EU länder. Skall också utredas i gruppen.

Utredare bytt från 1 augusti sedan Désirée Pethrus på egen begäran entledigats från sitt uppdrag. Nya utredaren heter Gunilla Malmborg med lång erfarenhet inom Socialdepartementet och dess sakområden. Utbildad socionom med bakgrund inom socialtjänsten i Stockholms kommun. En viss omstart blir det.

Begreppen ligger fast. Kommer att förtydligas. Regeringen orolig för kostnader. Man vill få ut mer för pengarna man satsar. Men kan vi få ut mer? Ökade insatser. Stor ökning före 2008. Antalet timmar har ökat mer än personer.

LSS har utrettss tidigare vid flera tillfällen så en del kan återanvändas. Utredningen tar inte in data utan ska analysera och komma med förslag. Vägval; Funderingar på gång.

Huvudmannaskapet för personlig assistans. Försäkringskassan och kommunerna. Varför tänkte man så en gång i tiden? Kan bli tungt för en part att stå för hela kostnaden.

Finns nackkdelar med två huvudmannaskap. Vi är inte inne på att säga att vi ska behålla det vi har. Någon av dom som sysslar med detta bör ha huvudmannaskapet. Inget bestämt. Staten eller kommunerna? Utredningen skall värdera detta.

Lyssnar mycket på brukarrörelserna.

Vad menas med begreppen i lagstiftningen? Skriva om lagen så det blir tydligare. Göra det lättare för handläggaren att kunna hantera ansökningen och bedömning.

Sjukvård – egenvård? Sjukvården får inte släppa till LSS: Personlig assistans kan hjälpa personer med detta. (HSL) Effektivisering, finns tankar kring detta. Viktig fråga. Finns tveksamheter idag att landstingen kommer undan ansvaret.

Indelning av personkretsen ska utredas. Vissa insatser kommer att justeras. Grupp 3 idag kan inte beviljas daglig verksamhet. Olika åsikter om detta.

Insatserna idag viktiga. Kan ev komma nya insatser, och behöver då finansieras. Ex boendestöd. Något som många lyft fram. Ska det vara diagnos eller behov? Fördelar/nackdelar.

Det är ofrånkomligt att inte tangera SoL. I praktiken kan man få både LSS och SoL, till exempel ledsagning. Skall titta på hur de olika lagstiftningarna hänger ihop.

Ej fokus på att titta på bedragare. Blir svårt för brukaren att alltid visa hur timmarna ska användas. Frihet viktigt, men ändå någon form av tillsyn och kontroll. Vissa förslag kommer.

Sysselsättning: Finns det mer att göra ? Eller är det andra verktyg från statsmakten som ska göra det?

Välfärdsteknologi är svårt att styra med regler. När det fungerar och går att använda måste det finnas sunda drivkrafter att göra det. Finns stuprör idag som behöver utvecklas.

Inte tänka på pengar. Brukaren skall trivas. Valfrihet kontra kostnadseffektivitet. Yngre generationer mer villiga till ny teknik. Det finns en efterfrågan att den enskilde behöver stöd att söka LSS.

Kommer sjukersättning/sjuklönen upp, det som kommunerna betalar? Ja det ska gruppen också titta på.

Gruppen har träffat många intresseorganisationer. Nu börjar gruppen jobba med att dra slutsatser. Samarbetar med Arbetsförmedlingen.

Huvudmannaskapet är en viktig fråga. Staten kan göra enhetligt. Kommunen har mer verktyg och kan jobba med en mix.

Danmark gör skillnad på om man kan arbetsleda sina assistenter eller inte. Det finns med i utredningen.

Har ni diskuterat olika förutsättningar för kommunerna? Ja det gör utredningen.

Tittar på ersättningen. Kan vi göra den mer rättvis? Olika timmar, schablonerättningar m.m. Stor fråga. Hur ersättningen ska ske kommer departementet att ge ett förslag på.


Seminarium 23. Aktuellt från LSS-utredningen • Anders Viklund, huvudsekreterare

Text: Elisabeth Carlander-Blom, socialförvaltningen i Ragunda kommun
Foto: © Mark Harris, frozentime. Här hittar du bilder för nedladdning!