14. Smartare välfärd – så kan digitaliseringen bidra till socialtjänstens utveckling

Maria Gill, projektledare och Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa på SKL leder det här seminariet.

Tänk nytt

Digitalisering väcker en del negativa tankar. Hur kan vi använda digitalisering på ett positivt sätt så att det inte uppfattas som skrämmande? Sveriges kommuner och landsting behöver ställa om sig. Erbjuder vi våra välfärdstjänster på bästa möjliga sätt till dem som ska nyttja dem? Vi måste hitta andra sätt att arbeta smartare.

Maria Gill är projektledare och jobbar med eHälsa på Sveriges Kommuner och Landsting.

Exempel på ett sådant sätt är SSBTEK. Det använder sig av artificiell intelligens och det är en tjänst för ekonomiskt bistånd ger automatiskt uppgifter från alla olika myndigheter som komplement till ansökan om försörjningsstöd.

Seminarieledarna visar en film från Myndigheten för delaktighet för att illustrera hur digitalisering i vardagen kan hjälpa brukare till ett mer aktivt liv där de upplever större inflytande och deltagande. I filmen visas hur Camilla, som bor i en träningslägenhet på ett gruppboende, använder en smart telefon till hjälp för att kunna klara av vardagssysslor. Olika appar hjälper henne att komma ihåg städning, laga mat, tvätta etc. Apparna ger henne en självständighet och hon ger uttryck för hur fler hjälpmedel skulle kunna bidra till att hon klarar sig på egen hand i större utsträckning.

Våga göra fel!

Vi professionella behöver ta vara på kraften av att brukaren vill agera självständigt, utifrån detta måste vi utforma rätt sorts tjänster. Detta innebär att släppa det gamla.

I denna process ingår att våga göra fel, vi vet inte riktigt hur vi ska lösa allting men det är viktigt att arbeta på flera sätt och våga prova nya arbetssätt. Ny teknik kan hjälpa oss att agera förebyggande istället för reaktivt.

Föreläsarna låter oss i publiken vara delaktiva. På en hemsida kan vi via en mentometer i realtid uttrycka vilken känsla vi får av ”digitalisering”. Ord som ”framtid”, ”utveckling”, ”möjligheter”, ”Babels torn”, ”nödvändigt”, ”delaktivitet” och ”trist” dyker upp på powerpointen framme på scenen.

Förbättra vardagen

Patrik Sundström är programansvarig för eHälsa på Sveriges Kommuner och Landsting.

Patrik Sundström fortsätter att berätta att välfärden står inför betydande utmaningar. Digitalisering är ett medel och verktyg för att uppnå något, digitalisering i sig är inget eget mål. Målet i slutänden är att förbättra vardagen för de vi är till för. Kommuner och landsting behöver en halv miljon nya medarbetare de kommande åren. Digitaliseringen kan vara en väg att möta den utmaningen.

Den har möjlighet att förbättra resultaten för brukaren, frigöra resurser samt möjliggöra att offentlig sektor kan fortsätta att vara attraktiva arbetsgivare. Idag upplever unga och nyanställda att det är ett stort glapp mellan deras vardag och arbetssituation. Nyanställda är vana att agera digitalt hemma och förväntar sig detsamma på sitt arbete.

Välfärden sätts på prov

Allt fler i vårt samhälle lever allt längre, vilket sätter välfärden på prov. Den demografiska utvecklingen händer nu och femton år framåt. Andelen som lever mer än 85 år kommer att fördubblas de kommande åren. Utmaningen i offentlig sektor är att vi är färre som ska möta behoven hos så många fler.

Vilka alternativ finns för att möta denna utmaning? Höja skatter, och göra nedskärningar? Nej hellre arbeta smartare och effektivisera oss för att frigöra resurser där de behövs mest. Idag agerar och interagerar människor på nätet. Förändringstakten är snabb. Offentlig sektor berörs av detta, vi har fått invånarnas förtroende att utvecklas i deras takt.

En självständighetsrevolution

Idag har vi en reglerad marknad, SKL:s uppgift är att ta bort hinder för de aktörer som vill utveckla välfärden. Situationen i Sverige i dag är att sju av tio invånare använder Facebook. Vi har en bra infrastruktur i Sverige och vi ses som ett adaptivt folk.

Allt detta ger rätt förutsättningar att använda digitalisering i offentlig sektor. Våra invånares inställning till välfärden är till största delen positiv. Dock upplever bara två av tio invånare att kommuner och landsting lever upp till deras förväntningar om digitalisering. Tekniken ger oss möjligheter men för att veta att tekniken leder oss rätt behöver vi veta vilka förutsättningar vi har med våra klienter.

Hur kan vi vara ett stöd så att våra klienter kan leva sitt liv på det sätt de önskar och så att de bibehåller makten över sin egen situation? Digitaliseringen är en självständighetsrevolution! Jag som individ får möjlighet att själv ta tag i min situation när jag vill. Perspektivskifte, vad vill våra invånare själva och vi kan förstärka och stödja och komplettera detta.

Digitaliseringen kan hjälpa oss att designa om våra organisationer. Traditionellt har vi delat upp befolkning i olika demografier, till exempel barn, missbrukare. De är ju inga homogena grupper. Hur kan man då hitta andra grupper att designa sin organisation efter? Ett projekt inom sjukvården har tittat på hur människor kan delas upp efter något av dessa känslotillstånd: Självständig och engagerad, orolig och engagerad, traditionell och obrydd, sårbar och orolig.

Slutligen får publiken interagera och svara om man nu upplever om digitaliseringen är ett hot eller möjlighet? Majoriteten av de som lyssnat ställer sig upp och visar att de ser det som en möjlighet!

Vision

eHälsa har tillsammans med regeringen krokat arm i en gemensam vision: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för våra brukares bästa! Denna utveckling kräver stort ledarskap då det kommer att ändra arbetssättet för många medarbetare.


Seminarium 14. Smartare välfärd – så kan digitaliseringen bidra till socialtjänstens utveckling • Maria Gill, projektledare och Patrik Sundström, programansvarig eHälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Text: Catrine Skoglund, socialförvaltningen i Östersunds kommun
Foto: © Mark Harris, frozentime. Här hittar du bilder för nedladdning!