Seminarier 2017

Här hittar du artiklar, foton och föreläsarnas egna presentationer från eftermiddagsseminarierna. Klicka dig vidare från respektive länk nedan. Dokumentation från storföreläsningarna hittar du här. Letar du efter något som du inte kan hitta? Maila till info@socialchefsdagarna.se i så fall. Dit kan du också höra av dig om du har någon annan synpunkt.

Bildanvändning

Bilderna är fotograferade av Mark Harris, Frozentime och Lina Öhman om inget annat anges. Är du intresserad av att använda någon av bilderna?

  • Välkommen att ladda ner bilderna (Mark Harris bilder kan du ladda ner härifrån) och använda fritt i internt, icke kommersiellt material. Fotografens namn ska alltid anges: ”© frozentime.se” respektive ”© Lina Öhman”.
  • Men om du vill använda en bild i kommersiell marknadsföring, eller skicka en bild till media för publicering i tidning eller webb, vill vi att du kontaktar oss för högupplöst bild och publiceringsrätt. Fotografens namn ska alltid anges. Läs mer om bildanvändning här.

seminarieblock 1

1. Kommunens möjligheter att få ersättning och råda över placeringen av ensamkommande barn

Finn Kronsporre, socialrättsjurist och konsult på JP Infonet).

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


2. Lärande tillsyn – framgångsfaktorer och gemensamma nämnare

          

Ewa Sunneborn, avdelningschef region Mitt, IVO. Hans Karlsson, direktör, avdelningen för vård och omsorg, SKL och medlem i IVO:s tillsynsråd. Gunilla Westberg, myndighetschef i Västerås stad. Ej med på bild: Anna Öström, utredare, IVO.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


3. Vardagsrehabilitering

Nils Erik Ness från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet och Magnus Zingmark, FoU-ledare vid Östersunds kommun.


4. Sysselsättning och social rättvisa

Jessica Arvidsson, fil. dr i hälsa och livsstil med inriktning på handikappvetenskap.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


5. Inställt


6. Våldsförebyggande arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer

Gerd Holmgren, chef för Enheten mot våld i Trollhättan stad och Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor på SKL.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


SEMINARIEBLOCK 2

7. Efter flyktingkrisen – så stöttar vi de ensamkommande barnen

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

ANTECKNINGAR


8. Statens institutionsstyrelse

Kent Ehliasson, generaldirektör SiS.

ANTECKNINGAR


9. Nationella insatser mot människohandel och metodstöd till kommuner

Endrit Mujaj, utvecklingsledare Länsstyrelsen i Stockholms län.

ANTECKNINGAR


10. Ett hållbart arbetsliv för socialsekreterare

Eva Karsten, projektledare och arbetsmiljöinspektör och Sara Strandberg, bitr. tillsynsdirektör, Arbetsmiljöverket.

ANTECKNINGAR


11. Skönsmomodellen – tillit och tilltro, tålamod och uthållighet!

Åsa Swan, metodutvecklare på enheten för kvalitet och utveckling, socialförvaltningen i Sundsvalls kommun.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


12. The opportunities and limitations of immigration – Dortmund’s comprehensive strategic approach

Birgit Zoerner, City Councillor Dortmund.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


13. Ungas inkludering och delaktighet en viktig förutsättning för social hållbarhet

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


14. Smartare välfärd – så kan digitaliseringen bidra till socialtjänstens utveckling!

     

Maria Gill, projektledare och Patrik Sundström, programansvarig eHälsa, SKL.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


15. Tidiga insatser till ensamkommande barn och nyanlända familjer

Kajsa Lönn Rodin, utvecklingsledare Länsstyrelsen i Stockholms län. Kristin Marklund och Anna Gärdegård, båda projektledare från NVC. Kaisa Snidare, utvecklingsledare Länsstyrelsen i Stockholms län.

PRESENTATION (PDF)


16. Åtgärder för en god och jämlik hälsa

Olle Lundberg, professor i forskning om ojämlikhet i hälsa och ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


17. Migrationsverket – utmaningar med lagstiftning

Veronika Lindstrand Kant, tf. biträdande operativ chef.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


18. Flera vårdgivare, en gemensam översikt

Jahn Sundin, expert inom välfärdsteknologi och produktägare på Tieto.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


19. Tidiga och samordnade insatser i den sociala barn- och ungdomsvården

Cecilia Grefve, Kjerstin Bergman, Susanne Hagelbäck, Åsa Edlund, Niklas Daoson, Verner Denvall och Sofia Enell.

ANTECKNINGAR


20. Framtidens kompetensförsörjningsbehov – hur beräknar kommunen det långsiktiga personal- och rekryteringsbehovet?

   

Fredrik Birkeland och Oskar Lannerhjelm, PwC.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


21. Missbruk, beroende och psykisk hälsa – hinder eller möjlighet med nuvarande ansvarsfördelning mellan kommun och landsting?

     

Mikael Malm, handläggare, avdelningen för vård och omsorg och Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting. Marie-Louise Forsberg Fransson, särskilt inbjuden gäst, tidigare politiskt förtroendevald inom landstinget och arbetar idag som socialchef i Ljusnersbergs kommun.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


22. Allmännyttan som samhällsbyggare – om samverkan mellan socialtjänsten och kommunala bostadsföretag för att förhindra vräkningar

Kristina Clasing från socialtjänsten i Västerås stad, Helen Sundin, bostadssocial chef på det kommunala bostadsbolaget Mimer och Charlotta Lundström, pressansvarig på SABO.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


23. Aktuellt från LSS-utredningen

Anders Viklund, huvudsekreterare.

ANTECKNINGAR


24. Anhöriga en viktig samverkanspart i vård och omsorg

Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga, och docent vid Linnéuniversitetet.

PRESENTATION (PDF)