Välkomsthälsning av Janet Ågren (S), kommunalråd Umeå

Varmt välkomna till Umeå! Jag är glad att ni har förlagt Socialchefsdagarna här i Umeå i år, och jag hoppas att ni får intressanta och lärorika dagar. Temat för konferensen är Samklang och dissonans, att leda för en inkluderande samhällsutveckling – ett oerhört spännande tema.

Jag har förmånen att vara kommunalråd i Umeå, och som ordförande för kommunens planeringsutskott är jag ansvarig för hur vi ska planera staden. Innan det var jag ordförande i en av kommunens socialnämnder, och det sociala perspektivet tar jag med mig. För det är oerhört viktigt när vi ska utveckla samhället hållbart och inkluderande.

Ni som är här idag, ni vet vikten av social hållbarhet och vilka konsekvenser som olika handlingar kan skapa för en stad. Varför är det viktigt att tänka på en sådan övergripande nivå? Om man har ett tydligt socialt perspektiv i stadsplaneringen, får det positiva konsekvenser för socialtjänsten. Det blir en kommun som är bra för alla.

Vi har förmånen att vara en växande kommun. Och vi har haft fokus på vad som är underrepresenterat. För om vi får segregation i en stadsdel, får det sannolikt i skolan och det leder sannolikt till kommande sociala problem. Därför är det viktigt att alltid ha med det sociala perspektivet, även i den fysiska hårda stadsplaneringen. Umeå växer, och det är vi glada för. Vi har 750 registrerade föreningar som vi politiskt har valt att prioritera, eftersom vi tror att det är viktigt. Det gör att staden och kommunen håller ihop.

Ni representerar det sociala perspektivet, och det arbete ni gör, och de insikter ni har behövs för att vi ska skapa ett samhälle som håller ihop. Jag är glad att konferensen är förlagd här, för att diskutera framtidens socialtjänst. Vi har samma utmaningar, att få resurserna att räcka till för de behov vi har. Därför behöver vi träffas och tänka klokt och utbyta gemensamma erfarenheter.

Känn er välkomna! Och välkomna tillbaka!