Deltagarintervjuer 2017

Givande framtidsspaningar men för detaljerad myndighetsinformation

Birgitta Harberg, områdeschef Göteborgs stad, Sofi Tillberg, verksamhetsutvecklare Göteborgs stad och Karita Saapunki-Björk, områdeschef Göteborgs stad, har passat på att få en extra stund tillsammans inför Socialchefsdagarna, på Kvällen före-minglet. Sofi är för första gången på Socialchefsdagarna. Karita och Birgitta har varit här flera gånger.

Vilka är era förväntningar på dagarna?

Sofi: Jag ser fram emot att få lära mig mycket. Jag är alldeles ny inom området så jag tänker framför allt ta emot all information som jag kommer att få.

Karita: Jag ser dagarna som en chans för uppdateringar och påfyllnad, att få det senaste om pågående processer. Det är också ett bra erfarenhetsutbyte med kollegor och tid för prata och reflektera tillsammans.

Birgitta: Det är givande med framtidsspaningarna, och man får en känsla för vad som sker. Vart är vi på väg? Då kan vi också bädda för det inom våra organisationer.

Är det något särskilt ni ser fram emot i programmet?

Karita: Det är en bra variation i årets program, som täcker ett brett område. Det passar oss, och vi får det senaste inom flera områden.

Birgitta: Jag ser fram emot att höra om Tillitsdelegationen med Laura Hartman. Hon har alltid något nytt att komma med, så det ska bli intressant att höra vad hon har att säga den här gången.

Efter konferensen frågade vi: Uppfyllde dagarna dina förväntningar?

Birgitta: Ja, jag tycker i stort att dagarna uppfyllde mina förväntningar.

Karita: Ja absolut, det var dagar som innehållsmässigt höll hög kvalitet på det mesta.

Var det något som berörde dig extra?

Birgitta: Ja, hur Margareta Winberg lyfte frågan om vi ska ha politiskt beslutsfattande i myndighetsutövningen avseende SoL-beslut. Något annat som jag funderar på är alla statliga myndigheter i mycket smala frågor.

Karita: Jag tycker flera programpunkter var bra såsom Dick Harrison, Annika Winsth och Graham Potter.

Vad tar ni med er hem till verksamheten?

Birgitta: Det jag tar med mig är frågan hur vi i min organisation definierar första linjens socialtjänst och hur vi tar till oss Tillitsdelegationens intentioner.

Karita: Absolut mycket från Graham Potters föreläsning men också aktuellt om t.ex. LSS-utredningen.

Är det något ni tycker att vi har missat att ta upp på Socialchefsdagarna?

Birgitta: Nej, men inför nästa år tänker jag att ”skälig levnadsföring” är ett viktigt begrepp.

Karita: Nej, det var lyckade dagar! Dock var passet om ”att tillsammans möta socialtjänstens behov” inte bra. Det var för mycket detaljerad information från för många olika myndigheter. Det väckte mer irritation och frågor, än svar och inspiration.


viktigt att vidga sig utanför sitt eget län

Maria Dillner, socialchef och Christer Jansson, IFO-chef, båda från Skinnskattebergs kommun. De har varit på Socialchefsdagarna flera gånger tidigare.

Vilka är era förväntningar på dagarna?

Christer: Jag har stora förväntningar och ser fram emot att ta del av vad som händer inom teknikutvecklingen. Sedan att träffa andra kollegor i andra kommuner.

Maria: Ja, att vidga sig utanför sitt eget län är jätteviktigt, och ta del av det som händer utanför periferin.

Vad brottas ni just nu med i er verksamhet?

Christer: Som IFO-chef ser jag framför allt utmaningen att rekrytera och behålla kvalificerad personal samt att förbättra arbetsvillkoren för dessa.

Är det något särskilt ni ser fram emot i programmet?

Maria: Ja det är teknikutvecklingen och lagstiftningen. Som socialchef har jag helheten att se till. Utmaningar som att få och behålla den kompetens vi behöver. Och även hur man ska tänka i en liten kommun.

Efter konferensen frågade vi Maria Dillner: Uppfyllde dagarna dina förväntningar?

Absolut, jag fick en hel del påfyllning för det framtida arbetet med att utveckla hela socialtjänsten. Jag fick många bra tips och omvärldsanalyser.

Var det något som berörde dig extra?

Intrycken är många. Något som jag bär med mig varje gång jag lämnar dessa dagar är hur viktig socialtjänsten är i sin konstruktion och hur många goda arbetstagare det finns runtom i landet, som varje dag möter sina utmaningar med bravur.

Vad tar du med dig hem till verksamheten?

Fortsatt arbete med digitaliseringen och omvärldsanalyser.

Är det något du tycker att vi har missat att ta upp på Socialchefsdagarna?

Nej.


Unga hemmasittare stort problem

Felicia Weinberg som är verksamhetschef i Sunne är för sjunde gången på Socialchefsdagarna.

Vad har du för förväntningar på årets konferens?

Jag förväntar mig inspiration framöver och se vad som är på gång, särskilt om lagstiftningen och omvärldsanalyser.

Är det någon särskild punkt i programmet du ser fram emot?

Det som berör integration och nyanlända. Man får ofta olika direktiv från olika håll, och jag hoppas få mer klarhet i hur man ska jobba med utanförskap. Det är också fler och fler unga som inte klarar gymnasiet, och hur man kan fånga upp dem i tid.

Vad brottas ni med i er verksamhet just nu?

Det är framför allt hemmasittare, de unga som inte förmår ta sig till skolan och mår psykiskt dåligt. En annan utmaning är budget och ekonomi, och hur man ska klara det man ska göra inom ramen för ekonomin.

Uppföljande frågor efter konferensen: Uppfyllde dagarna dina förväntningar?

Det var bra och inspirerande dagar.

Var det något som berörde dig extra?

Dick Harrison och Graham Potter hade väldigt inspirerande och nytänkande föreläsningar.

Vad tar du med dig hem till verksamheten?

Utmaningen att inkludera unga i beslutsfattandet för att skapa ett långsiktigt hållbart och attraktivt samhälle. Innovationen går fort, och det gäller att vara i framkant. Kompetensförsörjning är en kommande utmaning inom socialtjänsten. Hur når vi våra nya medarbetare och hur kan vi skapa bra arbetsmiljö så att personalen vill stanna och bidra till utveckling i organisationen.

Är det något du tycker att vi har missat att ta upp på Socialchefsdagarna?

Jag tycker att det fanns något inom det mesta som berör socialtjänsten.


Svårt att komma till beslut om LSS-boenden

Linus Elmgren, projektutvecklare Hemtuna har inte varit på Socialchefsdagarna på tio år.

Vilka är dina förväntningar på dagarna?

Jag vill lära mig nytt om vad som händer inom den sociala världen. Sedan är det framför allt att få tillfälle att möta människor och prata med dem.

Är det någon särskilt du ser fram emot under konferensen?

LSS-utredningen ska det bli intressant att höra om. Vi på Hemtuna bygger LSS-boenden, så därför är vi främst intresserade av det.

Vad är er största utmaning just nu?

Det är att få byggsidan och den sociala sidan att jobba tillsammans. Många kommuner ligger lite efter där, och när det handlar om små boenden är det ofta svårt att komma till beslut.


arbeta aktivt med forskning och utveckling

Åsa Hedberg Rundgren, verksamhetschef FoU Nordöst, Stockholm. Åsa är på Socialchefsdagarna för andra gången, och deltar bara under torsdagen och fredagen.

Vad har varit bäst hittills?

Det var de samlade myndigheterna i panelen med generaldirektörer. Bra att höra dem säga liknande saker, samtidigt.

Vad tar du med dig hem till din verksamhet?

Jag har ju fokus på forskning och utveckling och jag tar till mig det som sägs till kommuner och socialtjänsten om att arbeta mer aktivt med dessa frågor. Det är jättebra när vi sitter i samma rum som och hör detta samtidigt. Då känner socialcheferna igen det när jag vill ta upp det.

Vilken är den viktigaste socialpolitiska frågan just nu?

Integration. Sedan tycker jag att kunskapsbyggande också är en viktig och generell fråga.


Låt proffsen jobba utan detaljstyrning!

Fredrik Hansson, vice ordförande Luleå kommun besöker Socialchefsdagarna för andra året i rad och lyckas också bli intervjuad för andra året i rad.

Vad har varit bäst hittills?

Det var intressant att höra Laura Hartman. Den omställning som hon pratar om är jätteviktig. Att låta proffsen jobba och inte ha en sådan detaljstyrning som vi har haft. Det är en resa vi har att göra, och jag tycker vi har börjat bra i vår kommun. Det är en utmaning att få upp stoltheten i yrket, eftersom mötet med människan är det viktigaste. Att man till exempel som undersköterska kan planera och bedöma mer själv, och inte sitta och dokumentera där man ställer sig frågan: för vem?

Vad tar du med dig hem till verksamheten?

Framför allt det som handlar om resultat och styrning. Det är också viktigt att utvärdera och följa upp, för att faktiskt se om det blir bättre för brukarna. Vi behöver hitta olika verktyg och ingångar till detta.

Vilken är den viktigaste socialpolitiska frågan just nu?

LSS, den frågan kom inte upp i ordmolnet. Men utvecklingen vi ser på det området är en viktig fråga.


Flyktingfrågan viktigast

Marie Kronsjö, verksamhetschef välfärd samhällsservice, Nacka kommun. Marie är för tredje gången på Socialchefsdagarna.

Vad har varit bäst hittills?

Att se myndigheterna samlade i en panel var bra. Och översynen av socialtjänstlagen. Det är värdefullt att få uppdateringar om vad som är på gång.

Vad tar du med dig hem till verksamheten?

Jag jobbar med LSS, och jag tar med mig hem vad som är på gång framåt inom det området. Framför allt hur myndigheter resonerar, men även praktiska saker från utställare.

Vilken är den viktigaste socialpolitiska frågan just nu?

Det är flyktingfrågan; hur vi ska ta hand om dem. Sedan tycker jag att tillitsdelegationens reflektioner är viktiga, om att vi lägger för lite tid på dem vi är till för. Det bör man titta mer på, och se till att vi använder resurserna för dem vi är här för att hjälpa.


Möta digitala invånare i analog verksamhet

Kalle Pettersson, utvecklingschef Helsingsborgs stad, kunde tyvärr inte vara med på den inledande dagen av årets konferens.

Vad har varit med givande för dig hittills?

Det har varit en bra dag som har handlat om tillitsstyrning och digitalisering. Det är frågor jag är intresserad av.

Vad är de största utmaningarna i din verksamhet just nu?

Det är nog att göra förflyttningen till att möta digitala invånare i en analog verksamhet. Och i den resan är det ofta medarbetarna som är det största hindret.

Vilken är den viktigaste socialpolitiska frågan just nu?

Den handlar om hur vi kan använda tillitsstyrning. Men genom att ta det ytterligare ett steg – att utgå från medborgarna, snarare än från medarbetarna som det talades om idag. Kunden och invånaren som brukar tjänsten, borde veta bäst hur den ska användas.


Framgångsrika genom migration

Anna Lindquist, socialchef och Andreas Erlandsson, ordförande socialnämnden, båda från Oskarshamns kommun. Både Anna och Andreas har varit med på Socialchefsdagarna tidigare.

Har konferensen uppfyllt era förväntningar? Någon höjdpunkt?

Anna: Det tycker jag. Jag såg särskilt fram emot att höra mer om tillitstyrning av Laura Hartman.

Andreas: Föreläsningen med historikern Dick Harrisson var riktigt bra. Hur han lyfte problembilden med migration och visade att det är det som har gjort oss framgångsrika. Det hade behövts någon sådan inspirationsföreläsning under torsdagsförmiddagen, som var lite långsam.

Vad tar ni med hem till er verksamhet?

Anna: Migrationsverkets seminarium var bra som omvärldsspaning. Och det ska bli intressant att följa Tillitsdelegationens arbete, om det faktiskt blir lättare på riktigt med allt mätande.

Något som har saknats under konferensen?

Andreas: Det var intressant att höra Annika Winsth från Nordea, men jag hade gärna sett en paneldiskussion som följde upp hennes föredrag. Nu fick vi bara höra hur banken resonerade, och jag reagerade på en del uttalanden. Men det ska jag väl göra som politiker.