Jönköping

Vy över Jönköping med kulturhuset Spira till höger i bild – kanske ses vi där på ett mingel under Socialchefsdagarna 2018? (foto: CC BY Peter Appelin).

Jönköpingsgänget som hälsar dig välkommen till 2018 års konferens. Från vänster till höger: Ola Nilsson, socialnämndens ordförande. Cecilia Hjort Attefall, äldrenämndens ordförande. Kalle Gudmundsson, socialdirektör (foto: frozentime).

Ola Nilsson är ordförande i socialnämnden. Han berättar att Jönköping arbetar salutogent och hälsofrämjande för sina medborgare. Som goda exempel på en sammanhållen socialtjänst nämner han en generös äldreomsorg, samarbete med barn- och ungdomshälsan och BUP samt hemteam för vårdplanering i hemmet.

Som ett av stadens mervärden nämner han att Jönköping faktiskt har Sveriges krogtätaste stadskärna.

Karl Gudmundsson är socialdirektör som 2017 avgick som ordförande för FSS. Han ingår nu i programgruppen som planerar innehåll och genomförande av Socialchefsdagarna 2018.

– Om ni trodde att FSS skulle göra mig sysslolös så trodde ni fel!

Cecilia Hjort Attefall är ordförande i äldrenämnden:

– Det finns en speciell glöd i Jönköping, ett engagemang. Vi är ljusets stad vid Vättern. Nu utmanar vi er att hålla ljuset levande under året, tills vi ses i höst. Vi behöver många brinnande lågor runtom i kommunerna, för att tillsammans kämpa för minskade klyftor och för ett starkt och sammanhållet Sverige. Varmt välkommen till Jönköping!

När deltagarna lämnade 2017 års konferens fick de med sig varsin tändsticksask, för att hålla ljuset levande under året fram till Socialchefsdagarna 2018 i Jönköping (foto: Kerstin Öhman).