Utställare

Socialchefsdagarna är ett event där vi vill uppmuntra till möten. När vi träffas i höst på Frösö Park Arena kommer du i mässdelen att möta många företag och organisationer som är verksamma i direkt anslutning till socialtjänsten.

Ta tillfället i akt att ställa frågor till någon av myndigheterna som finns på plats, träffa leverantörer och ideella organisationer för att diskutera produkter, tjänster eller metoder, och utnyttja specialerbjudanden som du bara kan få på en mässa.

Utställare i alfabetisk ordning

Akademikerförbundet SSR/Svensk Chefsförening    A29

Alfa Kommun & Landsting    B10

Appva    C13/2

Arbetsmiljöverket   C12

Arjo Scandinavia   B7

ASSA   A3

Bisnode   C14

BPSD-registret/Minneskliniken Skånes universitetssjukhus   A31

Camanio Care   A11–A12

Cambio   A13–A14

Caremore Vård & Behandling   C10

CareOn   B2

CGI    A8–A9

Diosentic Systems    A15

Doro Care    C9

Edu Med   A5

Ensolution    C6

Everon   B13

Evondos    48

Föreningen Sveriges socialchefer    A2

Gryning Vård    A33

Humana    B8

Hypergene    B6

ICA Banken    B5

Infosoc Rättsdata    C1

InRikta Analys   A19

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)   C2/2

JP Infonet    C4

Karnov Group   A28

Kommunförbundet Västernorrland, FoU Västernorland   A32

Konsumentverket   A17

Kronofogden   A4

Offentlig Säkerhet i Sverige    A10 och B4

Phoniro    A23

Placeringsinfo.se    A25

Posifon   C2/1

Pulsen Omsorg   C13/1

Qurelia    B14

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare    A1

SecureAppbox   A34

Sekoia   B11

Seniorval.se   A30

Skyddsvärnet    A6

Socialstyrelsen    C8

Somna   B15

Spelprevention vid Folkhälsomyndigheten   A24

SSIL – För vård & omsorg    A18

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)   C11/2

Statens Institutionsstyrelse (SiS)http://stat-inst.se    A20–A21

Stratsys   A16

Studentlitteratur    A22

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)   B12

Swedlock    B16

Textilia   C11/1

Tieto Sweden Healthcare and Welfare    C7

Time Care – An Allocate Software Company     B1

Tunstall    B3 och A7

Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL   A27

Vision    C3

Öhrlings PricewaterhouseCoopers   C5

Överenskommelsen    37

Utställare i monterordning

Hämta monterkarta.