Seminarieöversikt

Eftermiddagsseminarierna hålls i fyra block. Välj ETT seminarium ur varje block när du anmäler dig. Om det skulle vara fullbokat kontaktar vi dig angående alternativt val – du behöver alltså själv inte göra något andrahandsval. Notera att vi har förlängt pauserna för att alla ska hinna gå till respektive lokal.

Seminarieblock 1, onsdag kl. 14.00–14.50

Läs de fullständiga seminariebeskrivningarna för block 1 här.

1. Kommunens möjligheter att få ersättning och råda över placeringen av ensamkommande barn – FULLTECKNAT!
Finn Kronsporre, socialrättsjurist och konsult på JP Infonet. Lokal: Alpbacken/Hotellet

2. Lärande tillsyn – framgångsfaktorer och gemensamma nämnare
Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, Ewa Sunneborn, avdelningschef region Mitt, Anna Öström, utredare, alla från Inspektionen för vård och omsorg samt Gunilla Westberg, myndighetschef i Västerås stad. Lokal: Frösö Park Arena

3. Vardagsrehabilitering – FULLTECKNAT!
Nils Erik Ness, förstelektor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet och förbundsledare för Norsk Ergoterapeutforbund. Magnus Zingmark, forsknings- och utvecklingsledare vid Östersunds kommun. Lokal: Västerhus/Hotellet

4. Sysselsättning och social rättvisa
Jessica Arvidsson, fil. dr i hälsa och livsstil med inriktning på handikappvetenskap, arbetar som enhetschef i Båstads kommun. Lokal: Österberget/Hotellet

5. Varför ska en kommun ägna sig åt forskning?!
Ingrid Thylin, utvecklingschef i kommunledningen i Skellefteå kommun, med specifikt ansvar för FoU-frågor. Lokal: Sommarhagen/Hotellet

6. Våldsförebyggande arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer
Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting och Gerd Holmgren, enhetschef för Enheten mot våld i Trollhättan stad. Lokal: Lat.63 Art Arena

Seminarieblock 2, onsdag kl. 15.40–16.30

Läs de fullständiga seminariebeskrivningarna för block 2 här.

7. Efter flyktingkrisen – så stöttar vi de ensamkommande barnen
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris. Lokal: Österberget/Hotellet

8. Statens institutionsstyrelse
Kent Ehliasson, generaldirektör. Lokal: Alpbacken/Hotellet

9. Nationella insatser mot människohandel och metodstöd till kommuner
Endrit Mujaj, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län och Simon Häggström, kriminalinspektör, Nationella Operativa Avdelningen (Noa), Polismyndigheten. Lokal: Västerhus/Hotellet

10. Ett hållbart arbetsliv för socialsekreterare
Eva Karsten, projektledare och arbetsmiljöinspektör och Sara Strandberg, bitr. tillsynsdirektör, Arbetsmiljöverket. Lokal: Lat.63 Art Arena

11. Skönsmomodellen – tillit och tilltro, tålamod och uthållighet!
Åsa Swan, metodutvecklare, Socialförvaltningen/enheten för kvalitet och utveckling, Sundsvalls kommun. Lokal: Frösö Park Arena

12. The opportunities and limitations of immigration – Dortmund’s comprehensive strategic approach
Birgit Zoerner, City Councillor Dortmund, seminariet ges på engelska. Lokal: Sommarhagen/Hotellet

Seminarieblock 3, torsdag kl. 14.00–14.50

Läs de fullständiga seminariebeskrivningarna för block 3 här.

13. Ungas inkludering och delaktighet en viktig förutsättning för social hållbarhet
Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Lokal: Västerhus/Hotellet

14. Smartare välfärd – så kan digitaliseringen bidra till socialtjänstens utveckling!
Maria Gill, projektledare, Patrik Sundström, programansvarig eHälsa, Sveriges Kommuner och Landsting. Lokal: Frösö Park Arena

15. Tidiga insatser till ensamkommande barn och nyanlända familjer
Kristin Marklund och Anna Gärdegård, projektledare, Nordens välfärdscenter, Kaisa Snidare och Kajsa Lönn Rodin, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län. Lokal: Alpbacken/Hotellet

16. Åtgärder för en god och jämlik hälsa
Olle Lundberg, professor i forskning om ojämlikhet i hälsa och ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa. Lokal: Lat.63 Art Arena

17. Migrationsverket – utmaningar med lagstiftning
Veronika Lindstrand Kant, tf. biträdande operativ chef Migrationsverket. Lokal: Österberget/Hotellet

18. Flera vårdgivare, en gemensam översikt
Monika Kraft, programchef eHälsa & digitalisering, Region Skåne och Jahn Sundin, expert inom välfärdsteknologi som arbetat med vård- och omsorgsfrågor samt frågor kring funktionshindrade i både kommun och landsting, idag produktägare på Tieto. Lokal: Sommarhagen/Hotellet

Seminarieblock 4, torsdag kl. 15.40–16.30

Läs de fullständiga seminariebeskrivningarna för block 4 här.

19. Tidiga och samordnade insatser i den sociala barn- och ungdomsvården
Medverkande: Cecilia Grefve, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Kjerstin Bergman, nationell samordnare för regionalt barn- och ungdomsutvecklingsarbete vid SKL.
Barnhälsovården Rinkeby-Kista: Susanne Hagelbäck, bitr. verksamhetschef BHV Stockholm Nordväst, Åsa Edlund, enhetschef Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
Närvaroteamet i Östersund: Niklas Daoson, ordf. Barn- och utbildningsnämnden Östersund.
Växjös arbete med socionom på förskola som följs av Verner Denvall, professor i socialt arbete Linnéuniversitetet och Sofia Enell, universitetslektor Hälsohögskolan Jönköping.
Lokal: Österberget/Hotellet

20. Framtidens kompetensförsörjningsbehov – hur beräknar kommunen det långsiktiga personal- och rekryteringsbehovet?
Lars Näsström, rådgivare och Fredrik Birkeland, rådgivare, Kommunal sektor PwC. Lokal: Frösö Park Arena

21. Missbruk, beroende och psykisk hälsa – hinder eller möjlighet med nuvarande ansvarsfördelning mellan kommun och landsting?
Mikael Malm, handläggare, avdelningen för vård och omsorg och Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting. Lokal: Lat.63 Art Arena

22. Allmännyttan som samhällsbyggare – om samverkan mellan socialtjänsten och kommunala bostadsföretag för att förhindra vräkningar.
Charlotta Lundström, pressansvarig på SABO, Helen Sundin, bostadssocial chef på det kommunala bostadsbolaget Mimer och Kristina Clasing från socialtjänsten i Västerås Stad. Lokal: Alpbacken/Hotellet

23. Aktuellt från LSS-utredningen – FULLTECKNAT!
Anders Viklund, huvudsekreterare. Lokal: Västerhus/Hotellet

24. Anhöriga en viktig samverkanspart i vård och omsorg
Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga och docent Linnéuniversitetet. Lokal: Sommarhagen/Hotellet