Praktisk info

Konferenslokal Frösö Park Arena, Frösön, Östersund.

Tid för utställningen onsdag 27 september kl. 8:30 till fredag 29 september kl. 11:45 (klockslagen kan komma att justeras).

Iordningställande av monter sker tisdag 26 september kl. 13:00–20:00 och onsdag 27 september från kl. 7:30.

Monterplatsernas yta varierar från 5–6 kvm till 12 kvm.

Grundutrustning för en utställarplats är wifi, konferensbord och en stol.

Övrig utrustning/möbler beställs direkt från Frösö Park Arena. Beställningslista och mer information kommer i samband med bokningsbekräftelse (senast 24 mars).

Plan över lokalen laddar du ner här.

Bokning sker under perioden 3 februari till 8 mars, och genom att ­använda bokningsformuläret. Anmälningar kan endast tas emot via mail till staffan.nyqvist@grkom.se.

Sista bokningsdag är 8 mars 2017. Efterfrågan på monterplatser är mycket stor. Störst chans att få önskad plats är att göra en tidig bokning.

Kostnad för monterplats 5–6 kvm 15 500 kr. 8–9 kvm 23 000 kr. 12 kvm 31 000 kr. Ytterligare yta debiteras extra. Samma kvadratmeterpris tillämpas oavsett placering i utställnings­området. I angiven kostnad ingår grundutrustning (se ovan) samt dagsförtäring för en person. För övrig personal (max 4 personer extra per monterplats) debiteras lunch/fika enligt självkostnadspris. Monterhyran faktureras under våren. Extrabeställningar faktureras efter eventet. Betalningsvillkor 30 dagar netto, moms 25 procent tillkommer.

Bokningsbekräftelse Platsval sker löpande utifrån anmälningsordning. Boknings­bekräftelse lämnas löpande, dock senast 24 mars. I samband med bekräftelsen kommer även information om beställning av utrustning från Frösö Park Arena, godsadress och övrig praktisk information.

Logi och resa bokar du själv. Mer information om vilka hotell som är förbokade hittar du här.

Annonsbokning i programmet Boka annonsplats genom att maila till kerstin@immix.se senast 10 mars. Format och priser finns här.

Mer Information Staffan Nyqvist, GR, Box 5073, 402 22 Göteborg.
031-335 53 10, staffan.nyqvist@grkom.se